Facebook Pixel

App erstatter tradisjonelle målere i elbåt

Det prisvinnende norske oppstartselskapet Freepower kombinerer innovasjon innen båt-bransjen med innovasjon innen web-/app-teknologi i samarbeid med Bouvet.

El-båten Freepower har et autonomt ladesystem som er 100% selvforsynt av solenergi.

Freepower hadde en ide på tegnebordet om å lage en app som ville erstatte tradisjonelle målere i el-båten de utvikler. Labbmiljøet vårt har hjulpet med å realisere prototypen til en slik app.

Sommeren 2021 ble prosjektet videreført til fire av våre sommerstudenter som har jobbet med å videreutvikle og realisere appen.

Appen viser all informasjonen båtføreren har behov for mens hen kjører båten. Båtføreren kan også monitorere lading og mer hjemmefra eller andre steder via appen, forteller Martin Bjurmalm, CEO Bjurtech

Om Freepower

Freepower utvikler el-båten Freepower som skal gi minimalt med fotavtrykk i naturen ved å være nærmest helt lydløs og helt utslippsfri.

Båten er ikke bare bra for miljøet; båten er også gratis å kjøre ettersom du produserer din egen energi. 

Freepower søker nå flere investorer gjennom folkefinansiering. Besøk Folkeinvest hvis du også vil investere. 

Les mer på Freepower sin nettside

App erstatter tradisjonelle målere i båten

Appen, som nå er i prototype-stadiet, er tilpasset mobil og nettbrett, slik at båtføreren alltid har systemet lett tilgjengelig.

I stedet for tradisjonelle målere i båten, overvåkes av alle systemene direkte fra appen. Appen får blant annet informasjon om innkommet energi fra solcellepanelene samt forbrukt energi til den elektriske motoren.

For å hjelpe båtførere kjøre energiøkonomisk har appen en Ecobalance-visning. Her kan båtføreren justere gasspådraget, for å følge netto null energiforbruk. 

Appen viser i realtid hvor mye strøm som produseres i soltaket, og hvor mye som kommer inn i batteriet.

 

YhUBipufi7-01.png
Denne designskissen viser siste versjon av appen, som er laget i samarbeid med sommerstudentne våre. Foto: Isabel Bjurmalm

 

Appen gir båtføreren informasjon om:

•  Båtens fart

•  Motorens energiforbruk i realtid

•  Solpanelets energiproduksjon i realtid

•  Batteristatus

 

Måler i realtid hvor mye strøm som produseres i soltaket

En viktig funksjon med appen er Ecobalance meter. Den måler i realtid hvor mye strøm som produseres i soltaket, og hvor mye som kommer inn til batteriet. Samtidig måler den hvor mye strøm som forbrukes ut av propellen og motoren.

Appen har en netto null-måler for å justere farten og motoreffekten, slik at den matcher med pulserende strøm som kommer inn. På den måten kan en justere til å gå netto null på batteriet. Da kan du kjøre hele dagen, så lenge sola er oppe, uten å bruke batteriet.

Shahrukh Kahn

– Med appen kan sjåførene til enhver tid vite om farten de kjører i, vil gi en positiv strømforsyning. Det vil si om de får inn mer strøm enn strøm som går ut. I teorien kan  du kjøre evig, jeg synes det gjør dette til et veldig kult system. 

Shahrukh Khan, utvikler i prosjektet fra Bouvet.

 

Prototypet i Labben
Les mer om hvordan Labben vår var engasjert i å lage prototypen til første versjon av appen til Freepower ⤵️

Slik prototypet vi appen i Labben

Det er to av våre utviklere, Shahrukh og Nikhil, som er engasjert i Labben vår i Øst som har laget prototypen til første versjon av appen i tett samarbeid med kunden. Denne ble senere brukt som et grunnlag da sommerstudentene lagde en oppdatert versjon. 

Leveransen bestod av to delprosjekter:

· Innovasjonsprosjekt i Labben for innhenting av data
· Mobilutviklingsprosjekt

I første fase av prosjektet skulle vi utvikle en prototype. Her skulle vi etablere et system for innhenting av data som så ble koblet til båten med tilhørende komponenter. Etter det startet arbeidet med å visualisere nyttig data til brukerne. Det gjorde vi ved å utvikle en Bluetooth-app som henter, analyserer – og visualiserer data om el-båten

Nikhil André Luthra

– Det har vært et veldig spennende prosjekt for oss i Labben. Vi fikk både leke oss med spennende teknologi, og samtidig utvikle bærekraftig løsning sammen med en reel kunde.


Nikhil André Luthra, utvikler i prosjektet fra Bouvet

Datainnhenting

De elektriske båtene til Freepower har et RS485-grensersnitt. Dette er en kobling som brukes mye i industrien. For å koble oss til el-båtenssystemer brukte vi en Bluetooth-adapter med en RS485 port.

Tilgang til båten fikk vi gjennom en to dagers workshop med Freepower i Tønsberg. På workshopen fikk vi testet løsning vår på båten. Men ettersom vi ikke hadde tilgang til båten til enhver tid, lagde vi et testmiljø i Labben ved å koble adapteren til en Arduino. På den måten kunne vi simulere data uten å fysisk måtte være koblet til båten.

Vi koblet Bluetooth til Arduino-adapteren og mocket opp samme data som vi fant i protokollen til båten. Motoren til båten hadde blant annet en egen protokoll som vi tolket og satt opp i testmiljøet.

 

Workshop i Tønsberg

 

Mobilutvikling med Bluetooth og Flutter

Dataen fra båten og testmiljøet blir koblet til appen med Bluetooth-teknologi. Vi har brukt Flutter og Dart for mobilutvikling i selve appen, forteller Shahrukh:
Flutter er skrevet i Dart, Google sitt rammeverk for mobilutvikling. Dette tillot kryssplattform-utvikling. På den måten kunne samme kode deployes til både iOS og Android, med enkle endringer i konfigurasjonsfilen. 
Jeg synes det var veldig kult å få jobbe med Bluetooth og Flutter, forteller Shahrukh:

– Bluetooth er en form for IoT, som jeg synes er et spennende felt. I dette prosjektet fikk jeg teste og lære mer om hvordan Bluetooth er bygget opp og hvordan utvikle med denne teknologien.

Effekter  

Med denne appen kan båtføreren kjøre mer energismart. Appen blir også et viktig verktøy for å nå visjonen om å utvikle en bærekraftig fritidsbåt med digitale tjenester, som skal gjøre bruken av fritidsbåter enda mer skånsomt for naturen, både lokalt og globalt. 

I første omgang skal prototypen (MVP) vises til potensielle investorer og på demoer, slik at Freepower blir tilgjengelig og konkurransedyktige på det internasjonale markedet.
Etterhvert må vi også få inn mer sikkerhet rundt appen, forteller Shahrukh. Prototypen kan per dags dato kobles opp mot alle båtene til Freepower. Det å ha en innloggingsportal og en innloggingsside med autentisering, blir viktig i neste fase. 

I framtiden ønsker Freepower å skalere opp løsningen til å bli en bruksbåt for områder i verden der småbåter med dyrt, fossilt brennstoffer et stort problem for både miljøet og båteieren, som f.eks en lokal fisker i Sri-Lanka. 

I framtiden ønsker Freepower å skalere opp løsningen til å bli en bruksbåt for områder i verden der småbåter med dyrt, fossilt brennstoffer et stort problem for både miljøet og båteieren, som f.eks en lokal fisker i Sri-Lanka. 

Da vil man kunne påvirke i enda større grad på reduksjon av CO2-utslipp globalt samt være med å hjelpe brukere ut av fattigdom. Her vil appen også være en viktig brikke for å få til digitale tjenester til å håndtere dette.

Et flertall funksjoner ligger på ønskelisten, blant annet oppkobling mot nettskyen for innhenting av værdata. Dette skal brukes til å beregne rekkevidden til enhver tid med data om vind, bølger, tid og strøm – i sanntid.

I tillegg til flere funksjoner og digitale tjenester i appen, har Freepower nå startet et spennende samarbeid med Seadrive.no som leverer en elektrisk POD som vil gi båten helt unike manøvreringsegenskaper, og som også skal kunne styres gjennom appen.

Bli kjent med Labben vår

Siden 2014 har Bouvet hatt en lab på kontoret i Oslo, og påfølgende år har vi etablert og startet labber på flere andre kontorer, blant annet i Stavanger, Haugesund, Bergen, Sør og i Trondheim.

Labbene er åpne verksteder med blant annet 3D-printere, droner, roboter, loddeutstyr, mikrokontrollere, AR/VR-utstyr, HoloLens, gadgets, verktøy og annen elektronikk. Tingenes internett er sentralt og vi er rigget for kjapp testing og prototyping med utstyret vi har liggende.

Labben er vårt makerspace hvor vi stimulerer til innovasjon og utforskning av ny teknologi.

Når vi åpnet Labben var motivasjonen å dele kunnskap, vise frem og lage nye ting. Siden den gang har Labben stått bak flere prosjekter, blant annet det prisvinnende Zero Waste for Viasat, og det mye omtalte #toyfail for Forbrukerrådet. Vi har også levert prosjekter for både Norsk Gjenvinning og BaneNor. 

Labben arrangerer også kurs og workshops, alt fra korte kurs innen 3D-printing, actionfylt robot wars, til hjemmeautomasjon, lodding og programmering av mikrokontrollere. Vi holder også heldags introduksjoner til Tingenes Internett, og forskjellige hands-on kurs hvor man lærer lodding, programmering og tilkobling til internett.

Andreas Rübner Johnsen