To jenter ser utover Bergen by

Hordaland fylkeskommune

Tjenesteorienterte nettsider

Visste du at Hordaland fylkeskommune har støtteordninger for turskilting, behandling av løyver om uthenting av skjellsand og mange flere tjenester?

Utfordring

For mange kan det være uklart hva en fylkeskommune jobber med. I Hordaland ville de bruke nettsidene sine til å fortelle om tjenestene sine på en bedre måte, og gi enkel tilgang for brukerne. De eksisterende nettsidene til fylkeskommunen var ikke oppdatert i forhold til dagens krav, det var vanskelig for brukerne å finne frem på sidene og se det store potensialet i fylkeskommunens tjenester. Derfor ønsket de seg nettsider som kunne være en effektiv kanal. På denne måten kunne fylkeskommunens tjenester komme flere innbyggere til gode.

Jenter leser en bok på biblioteket
Ballettdansere på danseskole

Løsning

Bouvet satte i gang en stor analysejobb. For å lage en godt fungerende portal for fylkeskommunen og de nærmere 50 videregående skolene, var det viktig å finne ut hva interessentene hadde behov for. Den nye nettportalen har fokus på tjenester som fylkeskommunen tilbyr og gjør det enklere å finne frem med få tastetrykk. I tillegg ble det bygget en egen profil for de videregående skolene i fylket. Nå er alle sidene like og gjenkjennelige, og det er enklere å finne frem på tvers av kommunegrensene. Internett-løsningen er bygget på Episerver. Bouvet har stor tro på tverrfaglighet, og i dette prosjektet var teamet satt sammen av prosjektleder, tjenestedesigner, interaksjonsdesigner, visuell designer og utviklere.

Bybanen Bergen
Båt på havet

Effekt

De nye nettsidene til Hordaland Fylkeskommune er mer brukervennlige. Det er enkelt å finne frem. Dette er med på å gjøre brukerne mer bevisst på tjenestene i fylkeskommunen, samtidig som det er med på å fremme dem på en positiv måte.

Lege tester blodtrykket på passient
Ipad med Hordaland fylkeskommunes nye nettsider

Prosjekt: Nye nettsider

Sektor: Offentlig administrasjon og forsvar

Ansvarlig kontor: Bergen

Kontakt oss

Anne Hasselgreen-2

Anne Hasselgreen

Regionleder Bergen