Lyngdal kommune kart

Lyngdal kommune

Den digitale kommune

Sammen med Lyngdal Kommune har vi sett på mulighetene for å lage en digital plattform for å effektivisere kommunikasjonen med innbyggerne.

Prosjekt: Mulighetsstudie kommunikasjon og samhandlingsløsning Lyngdal kommune

Tidsrom: 2016 - 2017

Sektor: Offentlig administrasjon og forsvar

Ansvarlig kontor: Kristiansand