18677096786_974c5b3719_o

Politiet

Digitaliseringen av politiet

Norges største intranett gjør det enklere for politiet å kommunisere på tvers av distrikter.

Prosjekt: Nytt intranett

Tidsrom: 2015 - 2016