fin_utsikt_Fv866

Statens Vegvesen

Takting: Smart flåtestyring gjennom flaskehalser i veinettet

Bouvet leverer et digitalt system som skal hjelpe tungtrafikken i distriktene å unngå potensielt farlige møtesituasjoner. Prosjektet benytter elementer fra optimering, kunstig intelligens, IoT og skyløsninger

Prosjekt: Borealis - takting

Sektor: Transport

Ansvarlig kontor: Oslo