Facebook Pixel

Hydro går foran og utvikler fremtidens industri


– Vi i Bouvet er svært stolte av å ha fått ta del i den digitale transformasjonen

Photo: Hydro/Marius Motrøen

Langvarig partnerskap med Bouvet

Relasjonen vår til Hydro begynte allerede i 2006. Bouvet var på den tiden i startgropen med å bygge erfaring knyttet til industriell digitalisering og Industri 4.0, og har siden etablert sterke industrielle fagmiljøer ved flere av våre kontorer.

Samarbeidet med Hydro har vært en viktig pilar i vår industrisatsning, og det hele startet med at Haugesunds-firmaet Novus Innovation Partner ble en del av Bouvet. De fleste som kom fra Novus den gangen er fremdeles ansatt i Bouvet og er også i dag nøkkelpersoner i oppdragene våre for Hydro.Hydro er et verdensomspennende industriselskap som lenge har tatt industriell digitalisering og bærekraft på alvor i sine produksjonsprosesser og verdikjeder globalt. Visste du forresten at Hydro har det laveste karbonfotavtrykket i sin bransje på verdensbasis?

Teknologi og innovasjon har hatt viktige nøkkelroller i utviklingen av fremtidens grønne produkter og produksjon. Her kan du lese mer om hvordan Bouvet, som leverandør og teknologipartner, har fått tatt del i den spennende digitale reisen.


Personal protective equipment
Waste


Hydro er det eneste heldekkende selskapet i den globale aluminiumindustrien, med 35 000 ansatte i 40 land over hele verden.


Omtrent 75 prosent av alt aluminium som noensinne er produsert, fremdeles er i bruk

Visste du at?Hydro Energi er den tredje største operatøren av fornybar kraftproduksjon i Norge, og en betydelig markedsaktør i Norden og Brasil
Aluminium kan resirkuleres om og om igjen uten å miste noen av egenskapene sine


Resirkulering av aluminium bare krever 5% av energien som brukes til å lage det

Visste du at?

Visste du at?

Og atLes mer om et par spennende digitaliseringsprosjekter knyttet til optimalisering av Hydro sine produksjonsprosesser og verdikjeder globalt, og hvor Bouvet har fått være med på reisen.


Prosjekter i samarbeid med Hydro

Line
Coastal and oceanic landforms, Body of water, Wind turbine, Natural landscape, Daytime, Nature
IoT
IoT representerer en konvergens mellom den digitale og det fysiske verden. Teknologier som 5G og skyplattformer akselererer trenden, både i forbrukermarkedet og i industrien. Bouvet kan bistå i hele den lange vertikalen fra produksjonsutstyr og sensorer til sky, eventuelt via infrastruktur på anleggene for mellomlagring, bearbeiding og videreformidling.
Les mer her
Smidig robotikk
Tradisjonelle robotsystemer er effektive, men forutsetter en stor grad av forutsigbarhet og repetisjon. Smidige robotløsninger utnytter avanserte sensorer, integrasjoner med omkringliggende IT-systemer og ikke minst avanserte algoritmer til å oppnå økt toleranse for variasjon.

ApicsHard hat, Outerwear, Helmet, Workwear, Asphalt, Engineer, Tradesman, Headgear
Personal protective equipment


Produksjonsapplikasjon for Hydros metallverk og støperierAPICS

Maskinlæring for værprognoser på vindparkTonstad Vindpark

Fordeler prosessdata med CERES
Dataplattform

Kan en robot automatisere deksel-håndtering i elektrolysehallene?
Forstudie smidig robotikk

Smidig Robotikk

Vi har fått bidra med kompetanse på fagområder innen industri 4.0:


+

+


Automotive design, Motor vehicle, Table, Photograph, Furniture, White, Architecture, Black-and-white, Tableware

Kundeportalen håndterer aluminium globalt!Hydro Business Portal

+

+

+

Muliggjørende applikasjoner
Vi utvikler en ny type applikasjoner for operatører og arbeidsledere. Med moderne teknologi kan vi ha den ansattes informasjonsbehov i fokus uavhengig av kildesystemene. Når slike applikasjoner designes i nært samarbeid med brukerene oppnår vi noe mer og viktigere enn effektivisering: Ved å gi operatører direkte tilgang til informasjon de tidligere måtte innhente via sine overordnede, får kundene våre en smidigere organisasjon med mer distribuert autonomi og mer motiverte ansatte.
Les mer her
Dataplattform og analyse
Vi hjelper bedrifter med å bli mer datadrevne. Ved bruk av skyteknologi kan du realisere en dataplattform som kan legge til rette for prediktivt vedlikehold, rapportering og benchmarking på tvers av anlegg – i sann tid, dataunderlag for forskning og utvikling, og mye mer.
Les mer her

Forbedrer produksjonsprosessene i Hydros elektrolyseanlegg og støperier med kjerneapplikasjonen APICS


APICS - Prosjektreferanse

Foto: Norsk Hydro

Foto og inspirasjon til design: Hydro

Photo: Hydro/Marius Motrøen
Forbedrer produksjonsprosessene med APICS

Hydro Aluminium har høy modenhet innen digitalisering og Industri 4.0. Bouvet har vært, og er en sentral partner for Hydro i arbeidet med å realisere potensialet.

Produksjonssystemet APICS er en kjernekomponent i den digitale arkitekturen. Løsningen øker informasjonsflyten mellom operatørene, produksjonsprosessene og ledelsen og er implementert i Europa, USA, Sør-Amerika og Asia.APICS er et MES (Manufacturing Execution System) for overordnet styring av  produksjonsprosessene i Hydros elektrolyseanlegg, støperier og anodefabrikker. Systemet fungerer som et bindeledd mellom overordnet forretningsstyring (i SAP) og lavnivå prosesskontroll.

Systemet er skreddersydd for kjerneprosessene i Hydro Aluminium (Anode produksjon, Elektrolyse og Støperi).  Det dekker områdene: Datainnsamling, prosessoveråking og optimalisering, produksjonsplanlegging, ressursstyring, kvalitetskontroll, sporbarhet /genealogi og performance analyser.  Dette inkluderer optimalisering av resirkulering av skrap og kontroll av CO2-utslipp.


Flere automatiseringsprosesser og systemer er koblet mot APICS og bruker produksjonsdata gjennom systemet til spissede formål innen avansert dataanalyse, datahåndtering og smart prediksjon.Maskinlæring for mer nøyaktige produksjonsprognoserProsjektreferanse i samarbeid med Hydro Energi, Norsk Regnesentral og Bouvet

Photo: Anita Meisler/Hydro

Photo: Hydro
En stor del av tiden min gikk til å sette opp kvalitetsmål på dataene, noe jeg gjorde i samarbeid med en data scientist hos Hydro.

Vi så på dimensjoner, som hvor komplett dataserien var, hvor troverdige dataene var, og (når vi brukte estimater til å tette hull) hvor kunstige de var. Her lærte jeg veldig mye, både om hva som er fornuftige kvalitetsmål å ha, og om hvordan en implementerer de. 


Martin, konsulent i Bouvet

Facial hair, Vision care, Forehead, Chin, Hairstyle, Cheek, Lip, Glasses, Eyewear, Clothing

Teknologi


Facial hair, Vision care, Forehead, Chin, Hairstyle, Cheek, Lip, Glasses, Eyewear, Clothing
Nytt Dashboard gjør produksjonsdata fra vindpark lett tilgjengelig

Tonstad Vindpark inneholder enorme mengder data om produsert energi fra hver vindmølle, værforhold, og operasjonell status og feilkoder.

Hydro ønsket å samle verdifull produksjonsdata fra Tonstad til rapporter og dashboards for driftsavdelingen i Hydro Energi. Bouvet har bistått med datainnhentingen fra vindparken, databehandling samt front end og UX.

Hovedoppgavene i dette prosjektet har i hovedsak bestått av å hente inn data fra Tonstad, validere daten og normalisere dataen til et standardformat. Deretter ble det gjort akkumuleringer. Tidsseriene vi kom fram til skulle så vises i et dashboard.

Maskinlæring for produksjonsprognoser på Tonstad vindpark

Tonstad Vindpark ligger i Sirdal og Flekkefjord kommuner. Anleggsperioden til vindkraftverket begynte i april 2018 og ble avsluttet sommer 2020.  Med 208 MW installert effekt vil Tonstad Vindpark generere ca. 700 GWh med ren energi per år. Dette tilsvarer forbruket til omtrent 30,000 husstander. Norsk Hydro har kjøpt all strøm som blir produsert og vil være ansvarlig for drift av vindkraftverket, ifølge Tonstad Vindpark sin egen nettside.

For å oppnå maksimal utnyttelse av vindkraften har Hydro, sammen  med Norsk Regnesentral og Bouvet, utviklet fremtidsrettede løsninger som bruker maskinlæring og avansert analyse for smart prediksjon, prognoser og rapportering.   


Maskinlæring og avansert analyse for smart prediksjon, prognoser og rapportering.   


Fra kraftverket skal det meldes om forventet produksjon til Statnett et døgn i forveien. Forventet kraftproduksjon påvirkes av vær og vind, noe som ikke kan kontrolleres. Men ved bruk av maskinlæring og statistisk modeller har Hydro lykkes i å utvikle mer nøyaktige prognoser for produksjonen, enn det en enkel beregning basert på værvarselet gir.
Prosjektene er realisert ved hjelp av ulike Azure-komponenter. Selve modellen er skrevet i statistikkprogrammeringsspråket R, og kjører i en Docker-container som styres med et enkelt API.

Tidsserier, værvarsler og resultatene fra modellen lagres i og leses fra Data Explorer, for så å arkiveres i Azure Data Lake.

Data flyter mellom de ulike tjenestene over Event Hubs. Datastrømmen orkestreres ved hjelp av Azure Functions. Produksjonsdata hentes fra OPC UA endepunkter i vindparken og til Azure, ved hjelp av et IoT gateway-produkt som eies av Hydro og Bouvet i fellesskap.

Dashboard

•  Databricks til backend

•  Til frontend er det brukt React, med Grafana til visualiseringer.Fordeler prosessdata med dataplattform

CERES - prosjektreferanse

Photo: Halvor Molland/Hydro

Photo: Halvor Molland/Hydro
Fordeler prosessdata med CERES

Ikke undervurder viktigheten av lagring og håndtering av data, skriver Hydro i sin presentasjon av deres dataplattform CERES.

Den skybaserte dataplattformen, CERES, er et viktig strategisk verktøy for Hydro sin driftsorganisasjon. Med dataplattformen tar Hydro ut prosessdata i stor volum, og klargjør dataen til videre bruk i informasjonsportaler og avansert- og tradisjonell-dataanalyse. Resultatene fra analysen blir gjort tilgjengelig for bruk i hele organisasjonen.


Både operatører, ledelse, salg, vedlikehold, ressurser og prosessingeniører drar nytte av data som er prosessert i CERES.


Motor vehicle, Industry

Slik fungerer CERES

I CERES blir data lagret og behandlet for langtidsbruk i ulike analyse-sammenhenger.

Dataplattformen henter ut data fra kilder som produksjonssystemet APICS, cellekontroll-systemer samt sensorer i anleggene til Hydro. Denne dataen hentes både fra prosesser i sanntid og batchet opp. Deretter behandles dataen og klargjøres for analyse.

CERES bidrar til stor prosent tilgjengelighet, til tross for stort datavolum. Løsningen er fleksibel og håndterer både strukturerte og ustrukturerte data inputs, og kan lagre data til ulike (relasjonelle og ikke-relasjonelle) databaser. CERES er både skalerbar og kostnadseffektiv for Hydro. Det er lett å sette opp nye dataflyter, og plattformen har et grensesnitt som gjør at dataeierene kan konfigurere lagring selv.


Diagram, Line, Text
Hydro benytter seg av fremtidsrettet teknologi. Det har vært interessant å få førstehåndserfaring og innsikt i mulighetene som Azure tilbyr. Det har også vært spennende å være med i et av Industri 4.0-initiativene som Hydro fronter utad.

Flash photography, Forehead, Hair, Nose, Smile, Cheek, Eye, Beard, Jaw, Neck


Torbjørn, konsulent i Bouvet

·     Azure Functions

·     Azure Event Hubs

·     Azure SQL Database

·     Azure Databricks

Teknologi


Photo: HydroKan en robot automatisere deksel-håndtering i elektrolysehallene?

Forstudie med Hydro, Sintef og Bouvet
Kan en robot automatisere deksel-håndtering i elektrolysehallene?

I samarbeid med Hydro har Bouvet fått bidra i et forstudie for å evaluere en automatisert industrirobots levedyktighet i deres elektrolysehaller. Forstudiet er en del av Hydro sin industri 4.0-satsning under; Automatisering av repetitive, tunge og farlige prosesser, samt forbedret HMS.

Ved å gjennomføre et forstudie ønsket Hydro å få innsikt i muligheter og usikkerheter knyttet til et nytt automatiseringsinitiativ, i en tidlig fase. På den måten kan de ta raskere beslutninger og komme fort i gang med automatiseringen.


Hydro ønsket å utforske om en robot kunne utføre oppgaver som er belastende for operatørene i deres elektrolysehaller.


Samtidig ville Hydro evaluere en robots evne til å fungere i en elektrolysehall, hvor det er sterke magnetfelt og andre krevende miljøutfordringer. Et eksempel på dette er håndtering av ovnsdeksler i hallene. Denne håndteringen er belastende for operatøren og krever at de jobber tett på flytende metall og kjøretøy i bevegelse.


Composite material, Service, Steel, Parallel, Metal, Fixture, Iron, Engineering, Beam, Workwear
Prosess

Vi har i tett samarbeid med dyktige folk i SINTEFF og Hydro produsert testprosedyrer og utført tester for å samle erfaringsdata og sensordata. Basert på tolkning av datainnsamlingen, har vi gitt en anbefaling til Hydro.

Resultatet

Studien konkluderte med at roboten håndterer påkjenningene på en tilfredsstillende måte. Dette baner veien for automatisering med industriroboter i Hydros elektrolysehaller.Med dette forstudiet har vi lært hvordan usikkerhet i denne typen prosjekter kan håndteres ved å gjennomføre stresstester av kritiske komponenter. Det er alltid gøy å jobbe med roboter, uansett prosjekt og kunde.

Facial expression, Human body, Forehead, Smile, Face, Cheek, Chin, Eyebrow, Neck, JawSvein Olav, prosjektleder i Bouvet

Photo: Hydro/Marius Motrøen

Photo: Hydro/Marius MotrøenKundeportalen håndterer alt kjøp og salg av aluminium globalt!


Hydro Business Portal

Foto: Norsk Hydro

Full kontroll og flyt med Hydro Business Portal

Hydro Business Portals er et nettbasert salgssystem for kjøp og salg av aluminium globalt. Systemet har over tid blitt et driftskritisk og avansert system. Bouvet har fått bidra aktivt med rådgiving i utviklingen og forvaltningen av portalen.

Vår kollega Arve deler om portalen

En som kjenner løsningen bedre enn de fleste, er vår dyktige kollega Arve, som er tilknyttet vårt kontor i Haugesund. Han forteller mer om kundeportalen i intervju her. 


Kan du fortelle litt om bakgrunnen for prosjektet:

Hydro Business Portal ble etablert i 2001. I starten håndterte systemet kun Hydro Aluminium Metal sine kunder og har blitt et sentralt systemer for den daglige driften.


Hvilken teknologi har dere jobbet med i forvaltningen og utviklingen av portalen?

Vi har en WebLogic som server og med Java som teknologi. Vi bruker forskjellige rammeverk på klientsiden som jQuery, DataTables og Handsontable og her bruker vi mye tilpasset CSS.


Hva er effekten av portalen?  

Hydro Business Portal skal forvalte flere hundre kunder til konsernet i hele verden, og er viktig strategisk for Hydro. Her går det mange milliarder gjennom systemet i løpet av et år, og kunder har tilgang til ordre og detaljer på prising for disse ordrene. Ikke minst kan også kundene få muligheten til å velge og se at det de kjøper er «grønnere» aluminium, da dette blir mer synlig for kundene.


Hva har vært interessant med å jobbe med Hydro Business Portal?

Hydro Business Portal har som nevnt blitt en ganske avansert plattform for kjøp og salg av aluminium, og det er mye som foregår hver dag, time og minutt. Vi jobber i et prosjekt som må være oppe 24/7. Hver arbeidsdag kjenner jeg på hvor viktig det er at portalen leverer best mulig. Det å få være en del av dette Portal-teamet er både gøy og lærerikt.

Teamet består av flinke og dedikerte personer med kunnskap, både teknologisk og faglig. Ingen dager er like og vi har alltid utfordringer som kommer på løpende bånd.


Forehead, Hair, Smile, Head, Chin, Eye, Shirt, White, Beard, Tartan

Vår kollega Arve deler om portalen

En som kjenner løsningen bedre enn de fleste, er vår dyktige kollega Arve, som er tilknyttet vårt kontor i Haugesund. Han forteller mer om kundeportalen i intervju her. 


Vision care, Eye, Eyebrow, Eyelash, Rectangle, Eyewear

Kan du fortelle litt om bakgrunnen for prosjektet:

Hydro Business Portal ble etablert i 2001. I starten håndterte systemet kun Hydro Aluminium Metal sine kunder og har blitt et sentralt systemer for den daglige driften.


Hvilken teknologi har dere jobbet med i forvaltningen og utviklingen av portalen?

Vi har en WebLogic som server og med Java som teknologi. Vi bruker forskjellige rammeverk på klientsiden som jQuery, DataTables og Handsontable og her bruker vi mye tilpasset CSS.


Hva er effekten av portalen?  

Hydro Business Portal skal forvalte flere hundre kunder til konsernet i hele verden, og er viktig strategisk for Hydro. Her går det mange milliarder gjennom systemet i løpet av et år, og kunder har tilgang til ordre og detaljer på prising for disse ordrene. Ikke minst kan også kundene få muligheten til å velge og se at det de kjøper er «grønnere» aluminium, da dette blir mer synlig for kundene.


Hva har vært interessant med å jobbe med Hydro Business Portal?

Hydro Business Portal har som nevnt blitt en ganske avansert plattform for kjøp og salg av aluminium, og det er mye som foregår hver dag, time og minutt. Vi jobber i et prosjekt som må være oppe 24/7. Hver arbeidsdag kjenner jeg på hvor viktig det er at portalen leverer best mulig. Det å få være en del av dette Portal-teamet er både gøy og lærerikt.

Teamet består av flinke og dedikerte personer med kunnskap, både teknologisk og faglig. Ingen dager er like og vi har alltid utfordringer som kommer på løpende bånd.


Arve, konsulent i Bouvet

Prosjekt: Utvikler fremtidens industri med Hydro

Sektor: Industri

Ansvarlig kontor: Haugesund

Tjenester: Industriell digitalisering/industri 4.0, Automatisering av industriproduksjon, Prosessforbedring og RPA