IoT - Tingenes Internett

Tingenes Internett, som det heter på godt norsk, handler om å koble det fysiske med det digitale og på den måten bidra til den digitale transformasjonen.

Smarte røykvarslere, droner, selvkjørende biler, sensorer små som støv, droner som gir en helt ny plattform for AI og mye mer! IoT gjør det mulig å fornye eksisterende produkter, men også lage helt nye løsninger vi ikke har i dag.

Spennende i seg selv, men når dataene og utveksling av data blir satt i system og brukt til å forbedre og innovere blir dette veldig interessant. Alt nå ser vi det i forhold til smart helse, smarte byer, smarte hus, smarte fabrikker og mye mer. Sensordata brukes ikke lengre bare til styring, men også til prediktivt vedlikehold, ytelsesrapportering i sann tid, produksjonsprognoser, produksjonsoptimalisering og oppetidsanalyser.

Dette er bare starten og det vil bli brukt til langt mer enn å optimalisere prosesser. Vi tror at dette vil være en nøkkel komponent med tanke på å nå bærekraftsmålene. Ved å effektivisere energiforbruk og sløsing av ressurser både for individer og i næringslivet. 

Internet of Things holder nå på å forandre mange bransjer. Vi I Bouvet vil ta eierskap og være en ledestjerne som mestrer og inspirerer. Vi har flere faggrupper om IoT rundt om i våre regioner som arrangerer fagkvelder, workshops og viser frem spennende referanseprosjekt sammen med våre samarbeidspartnere og kunder. Hvis du har lyst å utforske dette utrolige mulighetsrommet sammen med oss så er det bare å ta kontakt!

Kontaktpersoner

Tore Arnesen
Key Account Manager
William Haave
Enhetsleder

Noen av våre historier og prosjekter