Facebook Pixel

Behovs­kartlegging og innsikt

Bouvet har et stort fagmiljø innenfor kartlegge kvalitativ og kvantitativ kundeadferd, og vi har et av Norges største miljøer innen dette området.

Vi har konsulenter med bakgrunn innen psykologi, sosiologi, antropologi m.fl.  

I tillegg benytter vi andre metoder for å kartlegge brukeratferd. Dette omfatter webanalyse, feltstudier, konstekstuelle intervjuer, medlytt på servicetelefoner, kvantitative brukerundersøkelser og fokusgrupper.

Kontaktpersoner

Rune Fagermoen
Olavstoppen
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Renate Kristiansen
Regionleder Nord

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi jobber med