Facebook Pixel

Brukertesting

Brukertesting er en av hjørnesteinene i smidig utvikling – tidlig i prosessen er dette det viktigste verktøyet for å validere om vi har laget det brukeren faktisk har behov for.

Samtidig vil brukertesting fungere som en helsesjekk av brukervennligheten og effektiviteten til en løsning, gjennom å avdekke flaskehalser og muligheter for forbedringer i eksisterende og nye løsninger.

Bouvet utfører brukertester i ulikt omfang, avhengig av blant annet hvor vi er i prosessen, budsjett, løsningens kompleksitet og spekteret av potensielle brukere. Det viktigste er at vi alltid gjøre brukertester – uten disse vil vi skape høy risiko for å feile med produktet, enten fordi vi bommer på brukerbehovene eller at produktet ikke når opp til brukernes kvalitetskrav. 

Tidlig i prosessen er det svært effektivt å gjøre raske minitester, gjerne kalt geriljatesting, særlig mens vi utforsker mange ulike retninger for nye løsninger. Dette kan vi gjøre på papir eller enkle skjermbilder. 

Senere i prosessen benytter vi oss gjerne av vår egen brukertestlab i Oslo, som er satt opp med både opptak og sanntidsoverføring av lyd og bilde til et eller flere observasjonsrom. Vår mobile testlab gjør at vi enkelt kan sette opp testing på de fleste steder og for spesifikke situasjoner, for eksempel med tanke på interne systemer. Vi har også utstyr for testing på mobile enheter. 

I Trondheim har Bouvet en avtale med NTNU/ Norsk Senter for Elektronisk Pasientjournal (NSEP) om å bruke deres brukertestlab. NSEP har trolig Norges mest avanserte testlab med en rekke tilpasningsmuligheter og utstyr for blikksporing (eye-tracking) 

Kontaktpersoner

Torbjørn Helland Solhaug
Rune Fagermoen
Olavstoppen
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Renate Kristiansen
Regionleder Nord

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi jobber med