Design Thinking

Hvordan løse reelle problemer for reelle brukere?

Hvorfor er det slik at noen produkter og tjenester som har alle forutsetninger for å oppnå suksess, ikke får det? Hvordan kan vi finne ut hva kundene egentlig trenger? Og på hvilken måte kan vi bruke teknologi og data til å løse reelle brukerbehov?

Alle tre spørsmålene har komplekse svar, men et likhetstrekk for hvordan lykkes med å løse disse problemstillingene, er bruk av design thinking.

Brukt riktig kan design thinking være en kraftfull metodikk for problemløsning og innovasjon. Design thinking, eller designtenkning, er en fleksibel og brukersentrert metodikk i krysningsfeltet mellom design, forretning og teknologi. Ved å utforske problemet grundig vil produkter, tjenester, organisatoriske endringer eller nye forretningsmodeller ha bedre forutsetning for å lykkes. Metodikken kan blant annet brukes for å hjelpe virksomheter med å ta i bruk teknologi for å løse brukerbehov. Dette gjøres ved å undersøke brukerens problemer og skape en løsning som løser disse og gir verdi. Det handler om at vi må forstå det faktiske problemet som vi skal løse, før vi kan løse noe.

image-20210209101138-1.png

Er du interessert i å lese mer om hvordan design thinking og maskinlæring kan høre sammen?

Design thinking skiller seg fra andre metoder ved at vi tilnærmer oss problemet gjennom å sette brukeren i sentrum. Vi har de siste årene sett en stor interesse for design og designmetodikk. Denne er i stor grad drevet frem av en erkjennelse om hvor viktig det er med en dyp forståelse av brukernes behov. Produkter og tjenester basert på brukerbehov er imidlertid ikke nok. Det må også være gjennomførbart og attraktivt fra et forretningsperspektiv. For å virkelig lykkes må brukerbehov, forretning og det teknologiske mulighetsrommet spille sammen. I en typisk design thinking-prosess jobber vi derfor i tverrfaglige teams. På denne måten kan vi utforske problemet fra ulike vinkler, samt utfordre vanetenkning og oppdage nye og helhetlige muligheter.

Du lese mer om hvordan vi kan hjelpe med å utvikle bærekraftige og lønnsomme løsninger her!

Prosessen har fem overordnede faser som justeres og gjentas etter behov; empati, definere, utvikle ideer, prototype og teste. Gjennom en slik prosess kan risiko og kostnader dermed reduseres, da vi legger til rette for å løse det riktige problemet på riktig måte. 

image-20200716120800-1.png

Her kan du lese mer om hva design thinking egentlig er, og hvordan vi gjennomfører en slik prosess.

Vi i Bouvet har lang erfaring med metodikken og har opparbeidet oss en stor verktøykasse som vi plukker fra. På denne måten kan vi tilby en fleksibel design thinking-prosess, tilpasset deg og din virksomhet.

Kontaktpersoner

Kirsti Fossland Brørs
Avdelingsleder
Marianne Tuen Smedås
Avdelingsleder, Øst Forretningsdesign
Eirill Wiik
Tjenestedesigner
Lene Gulbrandsen
Rådgiver, Bouvet i Sør

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi jobber med