Forsvarssektoren

I tett samarbeid med Forsvaret og forsvarssektoren er vi med å modernisere og effektivisere samfunnskritiske systemer og oppgaver.

Forsvaret arbeider kontinuerlig med å bevare og videreutvikle sin slagkraft i en digital verden i rask endring. Sammen med Forsvaret jobber vi med å fornye, forbedre og digitalisere forsvarssektorens tjenester og plattformer. 

Les mer om noen av våre prosjekter med Forsvaret

Les mer om noen av våre historier

Vil du ta en prat om et av våre prosjekter eller hvordan vi kan bistå i deres?

Hans-Peter Olsen
Key account manager
Vibekke Andersen
Leder Marked i Rogaland
Robert Bààr
Avdelingsleder