Havbruk

Sammen med våre kunder utvikler og forvalter vi løsninger som bidrar til et mer effektivt, digitalt og bærekraftig havbruk.

Havbruk har vokst til å bli en betydelig næring i Norge og er i dag Norges nest største eksportnæring. Vi leverer tjenester innen rådgiving, design, tjenestedesign, utvikling og arkitektur til både virksomheter innen havbruk og forvaltning av kysten.

Vil du ta en prat om et av våre prosjekter eller hvordan vi kan bistå i deres?

Hans-Peter Olsen
Key account manager
Vibekke Andersen
Leder Marked i Rogaland