Sammen med våre kunder bruker vi vår kompetanse til å utvikle og forbedre fremtidens helsetjenester.


Helse- og omsorg

  


Vi jobber med

Ved å bruke teknologi i helse- og omsorgssektoren får vi effektive og trygge helsetjenester som ivaretar innbyggernes behov.
  

Stort kompetansemiljø

I Bouvet har vi bygget et sterkt fagmiljø innen e-helse på tvers av våre kontorer i Norge og Sverige.

Opp mot 100 Bouvet-konsulenter jobber til daglig med helserelaterte aktiviteter eller i prosjekter hos aktører relatert til helsesektoren.
  

Rectangle


Trousers, Sleeve, Gesture

Sammen med Stavanger universitetssykehus har vi laget en VR-løsning som Leger i utdanning skal diagnostisere sjeldne og akutte sykdommer med VR

Skape trygghet og deltakelse for de som venter på utredning for kreft ved Akademiska Sjukhuset.


Bidrar til bedre kvalitet på opplæring av helsepersonell


Andreas, backend-utvikler     

Street fashion, Flash photography, Facial hair, Smile, Outerwear, Beard, Jaw, Sleeve, Happy

Underviser leger i opplæring med VR

Stavanger Universitetsykehus

Street fashion, Flash photography, Facial hair, Smile, Outerwear, Beard, Jaw, Sleeve, Happy


Fremtidens helseteknologi

Med nye teknologiske løsninger og nyvinninger forbedres tilbudet og tilgjengeligheten til gode helsetilbud.

Noen av våre fokusområder:


  

Stort kompetansemiljø

I Bouvet har vi bygget et sterkt fagmiljø innen e-helse på tvers av våre kontorer i Norge og Sverige.

Opp mot 100 Bouvet-konsulenter jobber til daglig med helserelaterte aktiviteter eller i prosjekter hos aktører relatert til helsesektoren.
  

Health care provider, White coat, Medical assistant, Smile, Table, Laptop, Researcher

Endring og innovasjon  

Ledelse på alle nivåer i helsevesenet spiller en nøkkelrolle for å lykkes med endringsarbeid.

Vi i Bouvet kan hjelpe deg med å styrke forholdene for forretningsorientert og pasientfokusert endringsarbeid.

Noen av våre fokusområder:

  

H1 48/58

H2 40/48

H3 32/40

H4 24/32

Ingress 24/32

Body 18/24Maler design og fargeprofil

Noen av våre historier og prosjekter