Sammen med våre kunder og partnere bruker vi vår kompetanse til å utvikle og forbedre fremtidens industri.

Industri

  

Rectangle, Gesture
Rectangle, Gesture
Rectangle, Gesture


Teknologi og innovasjon har viktige nøkkelroller i utviklingen av fremtidens produkter og produksjon. Både gjennom å effektivisere og forbedre kvaliteten industrien kan levere, men også for å nå målet i Parisavtalen om et klimanøytralt Norge i 2050.

Som leverandør og teknologipartner, har vi fått tatt del i digitale reisen og jobbet tett med industrien helt siden 2006.  

Rectangle


Trousers, Sleeve, Gesture

Sammen med Stavanger universitetssykehus har vi laget en VR-løsning som Leger i utdanning skal diagnostisere sjeldne og akutte sykdommer med VR

Skape trygghet og deltakelse for de som venter på utredning for kreft ved Akademiska Sjukhuset.


Bidrar til bedre kvalitet på opplæring av helsepersonell


Andreas, backend-utvikler     

Street fashion, Flash photography, Facial hair, Smile, Outerwear, Beard, Jaw, Sleeve, Happy

Underviser leger i opplæring med VR

Stavanger Universitetsykehus

Street fashion, Flash photography, Facial hair, Smile, Outerwear, Beard, Jaw, Sleeve, Happy

Stort kompetansemiljø

Vi jobber med industrien på tvers i Norge og Sverige, men i Haugesund, Bergen og Herøya har vi egne ekspertmiljøer som spesialiserer seg på industridigitalisering.

Våre kompetanseområder og tilgjengeligheten i nærmiljøet skaper merverdi for våre partnere.

Blant våre største kunder finner du Hydro, Gassco, KAEFER Energy, Industrial Green Tech, BKK og Equinor
  

Vi jobber med


Bouvet er en totalleverandør av industrielle digitaliseringløsninger. vi har kapasitet og kompetanse til å hjelpe din bedrift også. Uavhengig om behovet er et enkelt system eller en totalintegrert forretningsplattform.   

H1 48/58

H2 40/48

H3 32/40

H4 24/32

Ingress 24/32

Body 18/24Maler design og fargeprofil

Noen av våre historier og prosjekter