Facebook Pixel

Drupal

Solid og sikkert CMS med åpen kildekode

Drupal er et CMS (Content Management System) og det har sin styrke i at man skiller utseende, funksjonalitet og innhold. På den måten kan man enkelt kan presentere eksisterende innhold på nye måter, eller tilpasse utseende på sider uten at man må behandle hardkodede sider. Drupal er skrevet i PHP og er basert på åpen kildekode som videreutvikles og forbedres fortløpende av et stort miljø av bidragsytere over hele verden. Dette gjør Drupal til et moderne, levende og fleksibelt system hvor man kan være trygg på at ny teknologi inkorporeres og vedlikehold og videreutvikling ivaretas.  Drupal har også et dedikert sikkerhetsteam som holder kjernefunksjonaliteten i Drupal oppdatert. 

Ettersom Drupal er basert på åpen kildekode vil utvidelser og vedlikehold av basisfunksjonaliteten være gratis. Drupal og PHP er kjente og solide teknologier som vil vedvare i mange år fremover, og det finnes mange leverandører som kjenner denne teknologien (leverandøruavhengighet). 

Drupal er konstruert på en måte som gjør at den dekker svært mange forskjellige bruksområder ved et stort antall tilgjengelige funksjoner, men uten å være et tungt og uoversiktlig system. Måten dette er gjort på er ved å ha en kjerneinstallasjon som inneholder arkitektur og den mest nødvendige funksjonaliteten for å fungere som et CMS. Videre tilbys et stort antall moduler som kan supplere kjernen, og hver installasjon tilpasses til bruksområdet den er ment for. Der det er behov for tilpasning eller videreutvikling av en eksisterende modul, eller utvikling av egne moduler gjøres dette i programmeringsspråket PHP. 

Kontaktpersoner

Stian Hågensen
Avdelingsleder

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi jobber med