Facebook Pixel

Grafisk design

Grafisk design handler om å skape en visuell identitet, og å presentere informasjon og funksjonalitet på en tiltalende og lettfattelig måte.

Faget spenner fra

  • de små byggeklossene som typografi og fargepalett
  • komponenter og illustrasjoner
  • malverk og en helhetlig designprofil.

Det handler altså om mer enn bare det å få en nettside til å se pen ut.  

Skal fungere optimalt

Vi utvikler design som fungerer optimalt på digitale flater, og noen ganger krever det en videreutvikling av våre kunders eksisterende designprofil slik at denne også kan benyttes på digitale flater, blant annet med tanke på kravene til universell utforming.

Vi har lang erfaring med å sette opp digitale profilhåndbøker da vi ser at god dokumentasjon er det som skal til for å sikre kvalitet og konsistens i hele løsningens livstid. 

Kontaktpersoner

Torbjørn Helland Solhaug
Rune Fagermoen
Olavstoppen
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Renate Kristiansen
Regionleder Nord

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi jobber med