Facebook Pixel

Informasjons­arkitektur

Informasjonsarkitektur er en strukturell fremstilling av innhold og forholdet mellom de forskjellige delene av løsningen.

Denne arkitekturen er nødvendig for god organisering, kategorisering og brukeropplevelse. Den brukes i det videre arbeidet både med interaksjonsdesign, grafisk design og frontend-utvikling.

Metoder

Det finnes flere metoder for å arbeide med informasjonsarkitektur som eksempelvis toppoppgavekartlegging og kortsortering. Som en del av arbeidet med informasjonsarkitekturen ser man gjerne på emneord og tagging i taksonomi samt «relatert innhold» som alternativ til hierarkisk struktur

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi jobber med