Facebook Pixel

Interaksjons­design

Interaksjonsdesign handler om å lage løsninger som treffer brukernes behov, og som lar dem løse sine oppgaver enkelt og effektivt.

Godt innsiktsarbeid er grunnmuren i interaksjonsdesignerens arbeid. Dette arbeidet sikrer at vi tidlig i prosessen kan si

  • hvilket behov vi ønsker å dekke
  • hvilken verdi løsningen er ment å gi
  • hva målet med løsningen skal være.
  • Brukertesting gjennom hele prosessen er videre en avgjørende metode for å jevnlig validere at vi er på riktig vei og at vi løser de rette utfordringene for brukeren. 

Interaksjonsdesignerens oppgave

Viktige oppgaver for interaksjonsdesigneren er å

  • veie de kartlagte brukerbehovene opp mot kundens mål og strategi, slik at hen kan fokusere på å lage en løsning som vil gi verdi for både kunden og brukerne.
  • Hen har videre ansvar for å belyse brukernes behov og utfordringer for kunden, og hvilke muligheter vi har for å løse disse, slik at kunden kan være med på å ta kvalifiserte avgjørelser. 
  • Interaksjonsdesigneren må kommunisere tett med alle involverte i prosessen og blir ofte bindeleddet i teamet for å skape tverrfaglig samarbeid på tvers av roller og fag.
  • Hens rolle i samarbeidet er hovedsakelig å visualisere et konsept for å skape en felles forståelse blant alle som er involvert. Dette kan gjøres på alle nivåer fra penn og papir til interaktive prototyper.  


 

Kontaktpersoner

Torbjørn Helland Solhaug
Rune Fagermoen
Olavstoppen
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Renate Kristiansen
Regionleder Nord

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi jobber med