Facebook Pixel

Universell utforming

Universell utforming er ikke et lovpålagt skrivebordskrav som vi ønsker å få huket av ved leveranse. Det handler om reelle brukerbehov som vi har et bevisst forhold til og legger til rette for. 

Ved å være oppmerksomme på hele spekteret av brukernes evner, muligheter, situasjoner, utstyr og dagsform klarer vi å lage løsninger som fungerer best mulig for flest mulig. Med andre ord handler det ikke bare om de omtrent 20 % av befolkningen som har nedsatt funksjonsevne, det handler om oss alle sammen.
 

Du bedrer bruksopplevelsen for

  • de som bare har tid til å lese om produktene dine på bussen på en liten skjerm
  • de som vegrer seg for å lese lange tunge tekster eller er stresset og har mye annet å tenke på
  • de som manøvrerer seg rundt på nettsiden din samtidig som de sitter i telefonen.
  • I tillegg gjør universell utforming deg mer synlig i søkemotorene, ettersom god tekststruktur er bra både for leserne og for SEO. 

Egne krav basert på WCAG-kriteriene

WCAG-kriteriene kan virke overveldende og mangfoldige. Derfor har vi skrevet våre egne krav basert på løsningsforslagene fra WCAG og vår lange erfaring med å bygge gode brukeropplevelser. Her inkluderer vi hvilken rolle som er ansvarlig og utførende for det aktuelle kravet. Dette er et viktig grunnlag for at alle deltakerne, fra prosjektledere og designere til utviklere og tekstforfattere, blir kjent med sine oppgaver og tar ansvar for universell utforming.
 
Ved å inkludere universell utforming i hver steg i prosessen kan vi lage en mye bedre og mer brukervennlig løsning. 

Universell utforming er enklere for alle. Og sannsynligvis vil du tjene på det. 

Kontaktpersoner

Torbjørn Helland Solhaug
Rune Fagermoen
Olavstoppen
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Renate Kristiansen
Regionleder Nord

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi jobber med