Facebook Pixel

UX

UX er en vanlig brukt forkortelse for User experience design og rommer alle funksjonelle design-disipliner som interaksjonsdesign, grafisk design, tjenestedesign, informasjonsarkitektur og konseptutvikling.

I Bouvet jobber vi metodisk med UX basert på innsikt i virksomhetens mål, brukernes behov og de fysiske og teknologiske premissene. Leveransene er tydelige og hver leveranse skal gi verdi. Vi har etablerte prosesser for å forstå, bygge, måle og lære i tråd med Lean prinsipper. Våre UX-konsulenter jobber som en integrert del av tverrfaglige team gjennom alle faser av et prosjekt. Samtlige har erfaring med analyse og brukertesting.

UX skaper gode tjenester; Tjenester som forbedrer, forenkler og effektiviserer virksomheter enten det er ut mot kunder og brukere eller det er tjenester og systemer for ansatte. God UX ivaretar også brukernes følelsesmessige opplevelser og tilknytning til tjenesten og merkevaren.

Kontaktpersoner

Torbjørn Helland Solhaug
Rune Fagermoen
Olavstoppen
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Renate Kristiansen
Regionleder Nord

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi jobber med