Facebook Pixel

Grønnere virksomhetsutvikling med FBC

Bouvet har status som First Explorer og har inngått et samarbeid med Innovasjon Norge om Flourishing Business Canvas (FBC).

Flourishing Business Canvas (FBC) er et strategiverktøy for å skape bærekraftige virksomheter. Canvaset har 16 spørsmål, som alle er bygget rundt de tre aksene: miljø, samfunn, økonomi (eller PPP - People, Planet, Profit).

Flourishing Business Canvas hjelper virksomheter fremme bærekraftige løsninger som sørger for at mennesker og miljø ivaretas og styrkes, samtidig som virksomhetene er lønnsomme økonomisk. 

Miljø, samfunn og økonomi
Virksomheter må som før, finne veier inn i fremtiden som ikke spenner ben på økonomisk levedyktighet. Men her tar vi dette premisset inn som en likestilt størrelse med miljø- og samfunnshensyn,  forteller Ingunn Dahle, rådgiver i Bouvet som har holdt flere workshops og prosesser med FBC, både internt i Bouvet og med kunder:

– Når vi likestiller økonomiske gevinster med miljø- og samfunnsgevinster skjer det noe med virksomhetens tankesett, og det kan åpne for helt nye muligheter. 

 

 

 

_DSC2241.jpeg

 

Utvider Osterwalders perspektiv

Canvaset utvider Osterwalders perspektiv på forretning og verdiskaping og inkluderer samfunn og miljø. Flourishing Business Canvas hjelper ledelsen i virksomheter å identifisere hvilke endringer som vil være lønnsomme.

Lønnsomhetsbegrepet fra tradisjonell business canvas blir utvidet med denne modellen til å inkludere tre aspekter: 

  • Økonomisk
  • Sosialt
  • Miljø
Flourishing-Business-Canvas-v20.png
 

 

Kartlegger potensiell risiko og hjelper bedrifter tenke mer langsiktig

–  Du kan drive en veldig vellykket forretning som ikke driver samfunnet i en ønsket retning. Flourishing business canvas hjelper deg med å skape en langsiktig og blomstrende forretning, som tar hensyn til mer enn bare den økonomiske bunnlinjen, Kristian F.L Amlie, rågiver i Bouvet 

Målet med denne modeller er å designe bærekraft inn i forretningsmodellen og sørge for at bedriften er økonomisk og bra for samfunnet og miljø. Den kan være et nyttig verktøy i produkt- og tjenesteutvikling, og kan hjelpe med å gi et økt konkurransefortrinn.  

– Vi ser at modellen hjelper bedrifter tenke mer langsiktig ved å blant annet kartlegge hvilket risikobilde de har eller vil møte i fremtiden, forteller Kristian.   

Er du nysgjerrig på FBC?

Som “First Explorer” har vi en lisensieringsavtale som gir oss adgang til “community” og læringsverktøy. Siden 2019 har vi jobbet med å etablere et metodeverk rundt FBC og utviklet et miljø med sertifiserte rådgivere som sammen med våre kunder og partnere kjører workshops og gjennomgår rammeverket.