Facebook Pixel

Self Service BI

En av tjenestene i konseptet Bouvet Insight to Action heter Self Service BI og her har man muligheten til å kunne lage sine egne rapporter. Vi har tilrettelagt for at det skal bli enklest mulig slik at sluttbrukere kan nyttiggjøre seg av ferdige rapporter eller de kan lage sine egne analysere direkte på dataene.

SAP_InsightToAction_LOGO.png

Det å lage en rapport kan gjøres ved at man legger til data fra filer, SAP systemer eller ikke SAP systemer, og definere visualiseringer. Det å lage egne rapporter kan også gjøres i kombinasjon ved å kopiere visualiseringer fra andre rapporter eller offisielle visualiseringsmaler. Brukerterskelen for løsningen er lav slik at sluttbruker lett kan lage egne rapporter uten hjelp fra IT-avdelingen.

 

Self Service 1.GIF
Dette flytdiagram viser stegene som trengs for å lage en rapport (Story)

Om løsningen

Løsningen har funksjonalitet for å lage bookmarks av rapporter og brukerne kan lagre og eksportere alle sider i en rapport til en PDF eller til en PowerPoint-fil. Løsningen har også funksjonalitet for å lage prognoser på eksisterende data, gjøre rangeringer/sorteringer og legge til kommentarer på tall for så å kunne eksportere dette videre til ønsket format.  

Analyser kan gjøres via ferdige verktøy levert i SAP Analytics Cloud (SAC), eller i videreutviklede versjoner som Data Analyser og Generic Analysis.  Tilrettelagte analyser kan benyttes i Insight, som er basert på maskinlæringsalgoritmer, for å predikere resultater fremover i tid. Disse verktøyene kan benytte data som allerede finnes i SAC, eller med sanntidstilgang til kildesystemet. Dette kan være data i SAP eller i andre datakilder. Analyser kan også gjøres i Excel via Analysis for Office.

Hvis man har et datagrunnlag i Excel så kan man lett hente dette inn som en datakilde og benytte funksjonaliteten i løsningen for å analysere dette videre, enten som en separat datakilde eller i kombinasjon med andre datakilder.

Self Service 2.GIF
Eksempel på uttrekk av data til Analysis for Office

 

Vi kan tilby en meget moderne skybasert rapporteringsløsning for historiske og fremtidige trender med automatisk analyser og overvåking av hva som skjer innenfor ditt ansvarsområde.

Mer om Bouvet Insight to Action og tjenestene vi tilbyr:

Vil du vite mer om rapporteringstjenesten? Ta direkte kontakt for en nærmere prat eller presentasjon av mulighetene med Bouvet Insight to Action.

 

Eivind Martinsen
Serviceleder

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi kan