Eye glass accessory, Personal protective equipment, Vision care, Maroon, Lavender, Violet, Purple, Goggles, Eyewear

TEAMET VÅRT
I Bouvet har vi bygget Norges beste team på AR og VR. Teamet har tverrfaglig bakgrunn og sammen med våre samarbeidspartnere lager vi banebrytende løsninger.

Vi verdsetter riktig bruk av teknologi. Vi identifiserer, rådgir og utvikler løsninger tilrettelagt våre kunder. Vi er modige, investerer og tar sjanser - selv når det ikke gir en umiddelbar gevinst.


Black-and-white, Circle, Colorfulness
Monochrome photography, Black, Black-and-white, Style

TEKNOLOGI

&

MULIGHETER

BTK - Bovuet ToolKit

Å utvikle mot HoloLens kan være vanskelig, spesielt når vi bruker standardrammeverket MRTK (Mixed Reality ToolKit), så vi utviklet heller vårt eget utviklingsrammeverk, BTK!

Med BTK kan vi teste og utvikle prototyper hurtig, prøve ut gode (og dårlige) ideer. Vi kan teste nye inputmetoder, hva med en AR klokke på armen? Eller 'slap to rotate'? Vi kan gjøre alt dette og mye mer med BTK.

AZURE SPATIAL ANCHORS

Sett sanntidsdata tett på dine ansatte, slik at de kan ta bedre og raskere beslutninger, uansett enhet.

Koble digitale forretningsdata til arbeidsflyter innen administrasjon, produksjon og detaljhandel.


After trying most of the immersive Remote Expert applications in the market, Bouvet Lens takes the lead in simplicity, configurability, and video performance. A must for enterprise users. 
David Varela i The Manufacturing Technology Centre (MTC), UK.

"

Det er i den medmenneskelige dialogen gevinst oppstår. Ta kontakt med oss direkte for en uforpliktende samtale via knappene øverst eller epost til hololens@bouvet.no.


KONTAKT

Andre ting vi jobber med

Noen av våre historier og prosjekter