Plattform, innsikt og analyse

Mange virksomheter står i dag foran en digitaliseringsbølge som både utfordrer og transformerer eksisterende operasjoner. Virksomheter opplever et behov for bruke data til å skape ny innsikt og beslutningsstøtte på tvers av forretningsområder, utvikle løsninger som tar i bruk kunstig intelligens eller automatisere manuelt arbeid.

Vi har kompetansen til å utvikle digitaliseringsstrategier, foreslå veikart for best å møte digitaliseringsutfordringen og utvikle, teste og implementere teknologier som ligger helt i forskningsfronten. I alt vårt arbeid er det en forutsetning for suksess å involvere hele virksomheten i utviklingen av de nye digitale operasjonene.

Bouvet har velprøvd metodikk for å skape involverende og inkluderende løsninger. Vi har satt sammen teknologiressursene som kan levere på både Azure, Google Cloud, og AWS. Vi har også data scientists og maskinlæringseksperter for data modellereinger.

Ved på teame opp teknologene med forretningsutviklere og tjenestedesignere er vi godt rigget for å levere på forretningsverdi, samtidig som vi har kompetansen til å ivareta tekniske krav og behov til blant annet infrastruktur og sikkerthet.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan dere best kan skape grunnlaget for fremtidens digitale virksomhet.

Kontaktpersoner

Mark West
Leder for Plattform, Innsikt og Analyse i Øst
Kjetil Molaug
Forretningsområdeleder – Innsikt, analyse, dataplattform og digital arbeidsplass
Helene Tønnessen
Regionleder Sør
Robert Bààr
Avdelingsleder

Noen av våre historier og prosjekter