Facebook Pixel

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) handler om å samle, analysere og gi tilgang til informasjon. På den måten kan du ta kvalifiserte beslutninger og tilpasse virksomheten til raske endringer.

Bouvet BI LinkedIn
 

Datakildene blir flere, de har nye formater og er ikke alltid plassert i egen infrastruktur. Beslutningstakerne har ikke lenger tid til å vente på rapporter. Nettbrett og mobiler blir stadig viktigere verktøy for å hente ut forretningsinformasjon. Med andre ord: Du må tenke nytt.

Bouvet gir råd og leverer tjenester innen BI. Vi kombinerer forretningsforståelse og teknologiforståelse med evnen til å analysere, sammenstille data og implementere løsninger som forenkler og effektiviserer din BI-hverdag.

Bedre briljante beslutninger basert på bearbeidede data

Det finnes flere spesialverktøy som Microsoft BI, SAP Business Objects, Tableau eller Qlikview som henter ut og videreforedler data til nyttig informasjon.

Bouvet har erfaring og suksesshistorier fra de ulike leverandørene. I tillegg kombinerer vi forretning- og teknologiforståelse.

Vår erfaring er at BI er mer enn kun å velge et spesialverktøy for å fremskaffe mer eller mindre virksomhetskritisk informasjon. Du må også vite noe om:

Hva ønsker du svar på?

Interne forhold eller omgivelsene?

Data fra flere kilder?

Hva med data kvaliteten, tilretteleggelse og sikkerhet?

Hva med analyse og bruk av data?

Sky?

Vil du vite mer? 

Sammen med kunder deler vi her ulike erfaringer innen analyse, sammensetting av data og implementasjoner av løsninger som forenkler og effektiviserer BI-hverdagen:

 

Kontaktpersoner

Pål Asle Reiersgaard
Avdelingsleder
Plattform, Innsikt og Analyse i Bergen
Kjetil Molaug
Forretningsleder
Plattform, Innsikt og Analyse i Rogaland
Robert Bààr
Avdelingsleder

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi jobber med