Data Science
Gjør data til verdifull informasjon og innsikt

I Bouvet ser vi på Data Science som en lagidrett. Her kombineres det beste fra statistikk, algoritmer og domenekunnskap for å muliggjøre verdiskapning ved bruk av dine data. Verdier kan være så mangt, men i denne sammenhengen er vanlige verdier og gevinster økt innsikt, forbedret effektivitet, reduserte kostnader, økt innovasjon, forbedret kundeopplevelse eller mer bærekraftige løsninger.

For å sørge for at du kan hente ut disse gevinstene leverer vi i Bouvet alt fra rådgiving og strategiarbeid til utvikling, produksjonssetting og vedlikehold av helhetlige Data Science-løsninger. Vi kjører smidige og oversiktlige prosesser slik at du får kontroll over potensielle risikoer og kostnader, og systemene vi leverer er robuste og vedlikeholdbare.


Vi jobber med Data Science ut ifra disse fire utgangspunktene. Trykker du på knappene kan du lese mer om hva vi kan levere.

Circle, Colorfulness, Pattern, Line
Electric blue, Teal, Rectangle, Turquoise, Azure, Aqua, Line, Pattern, Colorfulness, Green
Turquoise, Rectangle, Aqua, Pattern, Colorfulness, Green
Circle, Pattern

Analyse

Som følge av digitalisering og utvikling av moderne teknologi samles det i dagens samfunn inn datavolum vi tidligere bare kunne drømme om. Men data i seg selv er ikke alltid nok. Den store utfordringen for mange er hvordan disse dataene skal brukes fornuftig. Et viktig stikkord til hvordan utnytte mengden data er bruk av avansert analyse, såkalt "analytics".

Analytics handler kort fortalt om hvordan oppdage og tolke interessante mønstre i dataene. Dette kan brukes til å danne seg et bilde av nåtiden, eller forutse hvordan en prosess vil utvikle seg i fremtiden. Brukt riktig vil en virksomhet kunne forstå og forutse effekt og verdi av investeringer, tiltak eller beslutninger.

Bouvet sine Data Science-team har lang erfaring med å sette opp analysekjeder for datakilder av ulike former og kompleksitet. Resultatene av analysene blir presentert gjennom praktiske og intuitive visualiseringer og dashboard.

Vi har jobbet med analyse for flere kunder

Display device, Maroon, Jacket, Cap

Avinor

Med kunstig intelligens har Bouvet bidratt til en mer effektiv sikkerhetskontroll på flyplasser i Norge. Dette betyr kortere kø for passasjerer samt innsparing av kostnader.

Space, Circle

Sammen med ScaleAQ utvikler vi et verktøy som skal tilgjengeliggjøre data og fremvise de på en enkel og brukervennlig måte, slik at oppdretterne skal kunne forstå dataen, se de i en større sammenheng og på denne måten optimalisere oppdrettsprosessene.

ScaleAQ

Display device, Public transport, Metro, Passenger, Travel, Orange

Bybanen

I samarbeid med dyktige folk i Bybanen har vi ved hjelp av forskningsbaserte prediksjonsmodeller satt opp automatisk varsling til Bybanens operatører om når det er risiko for isdannelse på kontaktledningen som tilfører elektrisk energi til Bybanen.


Electric blue, Teal, Rectangle, Turquoise, Azure, Aqua, Line, Pattern, Colorfulness, Green
Colorfulness, Yellow, Green
Colorfulness, Yellow, Green

Beslutningsstøtte

Når organisasjoner tar beslutninger må de som oftest vurdere flere alternativer. Disse vurderingene kan være enkle, men de kan også være komplekse og tidkrevende.

I tilfellene hvor beslutningene er av den komplekse sorten kan automatisert beslutningsstøtte være et svært nyttig verktøy. I beslutningsstøttesystemer kombineres maskinlæringsteknologi med optimeringsteknikker og forretningsregler til å lage gode forslag til løsninger. Disse blir så vurdert av ansatte som velger hvilket alternativ som passer best.

Bouvet sine Data Science-team har erfaring med å utvikle systemer som støtter kunden i å ta beslutninger. Disse kan være basert på alt fra prediktiv og prognostisk analyse av data, til avanserte kunstige intelligenser med høy grad av autonomi.

Vi har jobbet med beslutningsstøtte for flere kunder

Mode of transport, Passenger car, Rolling stock, Railway, Metro, Electricity, Train, Engineering

Sporveien

Bouvet og Sporveien har utviklet systemer med avansert kunstig intelligens som skal bidra til å møte morgendagens vedlikeholdsbehov.

Road surface, Natural landscape, Mountainous landforms, Infrastructure, Asphalt, Yellow, Grass, Green, Nature

Bouvet leverer et digitalt system som skal hjelpe tungtrafikken i distriktene å unngå potensielt farlige møtesituasjoner. Prosjektet benytter elementer fra optimering, maskinlæring, IoT og skyløsninger.


Statens vegvesen

Turquoise, Rectangle, Aqua, Pattern, Colorfulness, Green
Colorfulness, Yellow, Green

Automatisering

Mange fysiske arbeidsoppgaver i industri og produksjon er for lengst automatiserte og overtatt av maskiner. På kontoret har det vært annerledes. Inntil nylig har selv trivielle arbeidsoppgaver, som å forstå og trekke ut informasjon fra tekst og bilder, vært utenfor rekkevidde for maskinene.

De siste årenes revolusjon innenfor avansert maskinlæring har fullstendig endret dette landskapet. Det er nå fullt mulig å finne kostnadseffektive løsninger på slike oppgaver ved bruk av standardteknologi. Automatisering kan nå bidra til mer effektivitet, blant annet ved å frigjøre ansatte fra monotont arbeid, slik at de kan fokusere på mer interessante og verdiskapende arbeidsoppgaver.

Vi har jobbet med automatisering for flere kunder

Composite material, Hardwood, Parallel, Tan, Brown

Arkivverket

Arkivverket engasjerte Bouvet til å teste ut anvendelsesområder for maskinlæring. Resultatet ble en pilot med potensiale til å automatisere repetitivt, manuelt arbeid og dermed frigjøre ressurser.

Composite material, Cobalt blue, Plumbing fixture, Gas, Pipe, Orange, Font, Wall

Ved hjelp av AI og sensorteknologi utvikler KAEFER Energy og Bouvet et av verdens mest autonome robotsystem for overflatebehandling. Roboten skal bidra til sikrere og mer bærekraftig overflatebehandling av ballasttanker.

Kaefer

Circle, Colorfulness, Pattern, Line
Colorfulness, Yellow, Green

Planlegging

"Hvordan skal vi imøtekomme forretningsbehov på best mulig måte med de ressursene vi har til rådighet?"

Kanskje det mest relevante spørsmålet for omtrent alle virksomheter, prosjekter og team, men også mye mulig det vanskeligste.

Heldigvis kan Data Science også her være til hjelp. Gode eksempler på hvordan er å tilknytte produksjonsoppgaver til industrielt utstyr, organisere logistikkstrømmer, optimalisere bruken av transportressurser for mennesker eller varer, eller tilordne skift til ansatte. Hvis oppgaver som dette defineres matematisk, kan du finne løsninger som gjør at du oppnår målene på en rimeligere og mer effektiv måte for organisasjonen.

Mange planleggingsoppgaver kan også løses med standardteknikker og tilstrekkelig regnekraft. Svært avanserte prosesser kan kreve mer sofistikerte metoder. Heldigvis har Bouvets konsulenter lang erfaring med å håndtere et bredt spekter av planleggingsprosesser.

Vi har jobbet med planlegging for flere kunder

Automotive parking light, Mode of transport, Town, Neighbourhood, Window, Bus, Wheel

Kolumbus

Hvordan sikre få forsinkelser og presise busser på det som i 2023 vil bli én av Europas lengste bussveier? Svaret er data – brukt på riktig måte.

Circle, Pattern
Colorfulness, Yellow, Green
Font, Text, Orange

Kontaktpersoner

Mark West
Leder for Plattform, Innsikt og Analyse i Øst
Pål Asle Reiersgaard
Avdelingsleder, Data Science Bergen
Kjetil Molaug
Forretningsområdeleder – Innsikt, analyse, dataplattform og digital arbeidsplass
Helene Tønnessen
Regionleder Sør

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi jobber med