Kunstig intelligens (AI)

I det siste har det skjedd en rivende utvikling, spesielt innen tingenes internett (IoT), maskinlæring og kunstig intelligens (AI).

Nå finnes det modne og rimelige verktøy som kan samle sammen og lagre store mengder sensordata. Slike plattformer støtte videre avansert analyse, automatiserte aksjoner basert på regler og selv-forbedring av regelsettet.

Vi ser at disse teknologiene kan muliggjøre at prosesser kan understøttes på nye måter, og tidligere manuelle prosesser kan automatiseres. I tillegg kan vi utvikle løsninger med mer “frie regelsett” som kan optimaliseres gjennom bruk over tid. På den måten kan vi oppnå høyre produktivitet, og frigjøre ressurser fra repetetive oppgaver til de utfordrende problemene.

Kontaktpersoner

bouvet_robert.baar_LThumb

Robert Bààr

Avdelingsleder, Trondheim

+47 900 12 484

Trondheim

ce876e6ce1003e70cb1b43fb1ec8547c

Mark West

Leder for Plattform, Innsikt og Analyse i Øst

+47 975 43 909

Oslo

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi jobber med