Kommunikasjon

Gode løsninger trenger god kommunikasjon

Alt vi gjør i Bouvet handler om å skape endring og verdi for oppdragsgiverne våre. I vår avdeling lever og ånder vi for den gode historien, det struktuerte innholdet og det logiske kanalvalget. Slik skaper vi gode brukeropplevelser og engasjement hos sluttbrukere og kunder.

Vi bidrar i ditt prosjekt med brukerinnsikt, strategisk kommunikasjon, innholdsanalyse og -struktur, konseptutvikling og innholdsproduksjon. Eller historiefortelling, som vi gjerne kaller det

Kontaktpersoner

T024XURJ2-UTQA3SQ57-8c3b3ca6c695-512

Nicholas Lundgard

Avdelingsleder Øst Innhold og kommunikasjon

+4790471442

Noen av våre historier og prosjekter