Facebook Pixel
Illustrasjon 3.png

 

 

Klyngesamarbeid 

I Bouvet samarbeider vi med ulike klynge og næringsforeninger. Dette er viktig for oss for å leve etter vår visjon om å være med å bygge fremtidens samfunn.

 

 

Norwegian Offshore Wind Cluster

040521082144_40348_6d940d5fd7e2310dc1f7a4668000f9d3229948d66a2f2d7e77ab1033feda40fbf672f5ecb99818c6b06ddff912.png

Som medlem av Norwegian Offshore Wind Cluster tar vi del i utviklingen av havvind både i et globalt, europeisk og nasjonalt perspektiv.

 

 

Egersund Energy Hub

Skjermbilde 2021-10-04 kl. 10.56.24.png

Deltakekse i Egersund Energy Hub, et senter som fremmer næringsutvikling, forskning og innovasjon innen bærekaft, fornybar energi, miljøteknologi, energieffektivisering.

 

 

SFI Smart Ocean

SFI_SmartOcean_logo__liggende-3linjer_WEB-300x122.png

Deltakelse i forskningsprosjektet SFI Smart Ocean (Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon) for bærekraftig vekst i havet.

 

logo.svg

Avfallsforsk

Bouvet er fra 2022 medlem av Avfallsforsk. Avfallforsk er et ledende nettverk for avfallsrelatert forskning og utvikling. Hensikten er å stimulere FoU- og innovasjonsprosjekter som fremmer sirkulær økonomi i avfalls- og gjenvinningsbransjen og i samarbeid med andre bransjer. 

 

Go For IT header stor3.jpg

GoforIT

GoForIT er et unikt samarbeidsprosjekt mellom akademia og arbeidslivet, som ble dannet for å samkjøre den nødvendige satsingen på bærekraftkompetanse. Les mer om GoforIT her.

 

Smart Energy Network

Forskningsparken.png


Deltakelse i Smart Energy Network som er en nettverksorganisasjon for energibransjen og tilhørende virksomhet.

 

 

Eydeklyngen

eyde_logo_hoy_all_tekst_blaa_stor_transp.png

Oppdrag hos Eydeklyngen, som har til hensikt å øke verdiskapning og redusere miljøfotavtrykk i medlemsbedriftene.

 

 

DigiPro

heroeya-industripark-as_size-small.jpg

Medlem og aktiv deltaker i DigiPro, et senter for digitalisering av prosessindustrien. 

 

 

Industrial Green Tech

Industrial Green Tech logo


Deltakelse i Industrial Green Tech, som har som mål å løfte Grenlandsregionen til å bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for reduksjon av klimagassutslipp i industrien. 

 

 

Næringsforeningen i Kristiansand

l-neringsforeningen.jpg


Vi er partner, og tidligere hovedsamarbeidspartner for Næringsforeningen. Her deltar og bidrar vi med aktiviteter for foreningen og deres medlemmer.
 

 

 

Næringsforeningen i Drammen

logo.png

Vi er partner i næringsforeningen. Her deltar og bidrar vi med aktiviteter for foreningen og deres medlemmer.

 

Bærekraft

Som konsulentselskap kan vi bidra med vår digitale kompetanse og gjennomføringsevne slik at Bouvet, samfunnet, våre kunder og andre interessenter, sammen kan utvikle verden i riktig retning.

Les mer om vår tilnærming til bærekraft