Porteføljestyring

Mange virksomheter opplever at de får flere og mer komplekse prosjekter, og at det er vanskelig å oppnå ønskede strategiske virkninger og de forvent gevinst . Bouvet tilbyr en rekke tjenester innen porteføljestyring for å hjelpe kunder med å optimalisere og styre sine prosjekter og programmer. 

Etablering av porteføljestyring i en virksomhet kan gi gevinster som bedre oversikt over prosjekter og programmer, økt forretningsverdi, effektiv balanse mellom endringer og daglig drift, økt samhandling og kunnskapsdeling, og økt innovasjon. En vellykket porteføljestyring oppnår balanse mellom prosjekter som støtter virksomhetens visjon og strategiske mål, akseptabel risiko profil og den fordeler ressurser effektivt på tvers av prosjektene i porteføljen.

 
Bouvet kan blant annet tilby følgende tjenester innen porteføljestyring:

 

  • Porteføljestyringsstrategi: Bouvet hjelper kunder med å analysere og vurdere sin nåværende prosjektportefølje og hvordan denne forvaltes, for å identifisere potensielle forbedringer og optimalisering. I samarbeid med kunde utvikler Bouvet strategier for porteføljestyring som er tilpasset virksomhetens spesifikke behov og mål. Dette inkluderer å definere mål og indikatorer for suksess, etablere prosesser og metoder for styring av porteføljen, og identifisere nødvendige ressurser, risikoer, organisering, rapportering og kompetanse.
  • Porteføljestyringsverktøy: Bouvet kan hjelpe kunder med å velge, implementere og tilpasse porteføljestyringsverktøy som passer til deres behov. Dette kan omfatte prosjektstyringsverktøy, ressursplanleggingssystemer, rapporteringsverktøy og annen programvare som støtter porteføljestyring.
  • Prosjekt- og programstyring: Bouvet tilbyr tjenester innen prosjekt- og programstyring for å sikre at enkeltprosjekter og programmer blir gjennomført effektivt og i samsvar med definerte mål. Dette inkluderer prosjektplanlegging, ressursallokering, risikohåndtering, framdriftsrapportering og kvalitetssikring.
  • Porteføljeoptimalisering: Bouvet hjelper kunder med å identifisere og implementere forbedringer i deres prosjektportefølje, inkludert ressursallokering, prioritering av prosjekter og kontinuerlig tilpasning til endrede behov.

Dette er bare noen av tjenestene Bouvet kan tilby innen porteføljestyring. Vi tilpasser oss kundens behov og kan skreddersy løsninger basert på virksomhetens bransje, størrelse og mål.

En leveranse fra Bouvet kan bestå av

  • Et kryssfunksjonelt/tverrfaglig team
  • En eller flere enkeltressurser
  • Prosjektbasert eller løpende 

Noe du lurer på?

Ta kontakt med Bouvet Rogaland som har et av de største kompetansemiljøene innen prosjekt- program og porteføljestyring. Vi holder til på Hinna utenfor Stavanger. 
 

Kontaktpersoner

Anne Tronslin
Enhetsleder