Prosjektledelse

God prosjektledelse krever innsikt, oversikt og evne til å skape resultater. Bouvet tilbyr tjenester innen prosjektledelse for alle typer virksomheter og oppdrag, samt et stort mangfold konsulenter med bred erfaring.

Våre konsulenter vil det beste for organisasjonen de møter, og vil dermed tilføre sin kunnskap og kompetanse, samt utfordre etablerte sannheter for å øke konkurransefortrinn i verden preget av digital transformasjon og endring.

Våre prosjektledere motiverer og bygger gode team. De er engasjerte, selvstendige, setter klare mål og leverer prosjekter av høy kvalitet. De kan både lede utviklingsteam fra Bouvet og fungere som innleide prosjektledere for kundens egne team.

Et vellykket prosjekt fordrer en god styringsmodell. Vi hjelper deg å velge metodikken og funksjonaliteten som egner seg best for ditt prosjekt. Våre konsulenter følger med i tiden og holder seg stadig oppdatert på metoder og verktøy som er bevist verdiskapende fra både forskning og praksis.

Kontaktpersoner

Morten Njåstad Bråten
Kunde- og forretningsutvikler, Sør
Anne Tronslin
Enhetsleder

Noen av våre historier og prosjekter