Facebook Pixel

Smidig

Utvikling av programvare er en kontinuerlig prosess. Det gir flere gevinster, som kortere utviklingstid og kontinuerlige leveranser.

Vi anser utvikling av digitale løsninger som en kontinuerlig prosess hvor man under hele livsløpet gjør utvikling i iterasjoner. Et mål er at hver iterasjon produserer verdi som kan evalueres og måles og dermed gi korte feedback-sykluser. 
Lengden og omfanget av iterasjonene bestemmes utfra hvor man er i utviklingsløpet. En av effektene med et slikt utviklingsløp, er at løsningen produksjonsettes som et Minimum Viable Product (MVP) etter relativt kort utviklingstid. Dette innebærer at man i en tidlig fase av prosjektet etablerer forvaltnings -og driftsregime for løsningen.

Vi benytter et utvalg av beste praksis-metoder og verktøy som støtter en arbeidsform som har fokus på kontinuerlige leveranser og DevOps. Vi tilpasser og optimaliserer metodikken i forhold til rammebetingelsene som gjelder for deg og oppgaven du skal løse.

Kontaktpersoner

Linda Solberg Brattli
Enhetsleder
Jeppe Aaker
Avdelingsleder
Bjørn Kjetil Bjerklund Lie

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi jobber med