Smidig/Agile coach

Har organisasjonen en visjon om å bli smidig? Vurderer organisasjonen å implementere smidig eller er den smidige endringen kanskje påbegynt og det trengs personer som kan følge opp organisasjonen gjennom den smidige endringsreisen?

Å innføre et smidig tankesett, verdier, prinsipper og metoder er ikke en lett oppgave. Endringen har størst sannsynlighet for å lykkes om den kommer som en strategisk beslutning fra ledelsen, og drives frem gjennom forankring, involvering og motivasjon både ovenfra og nedenfra i organisasjonen. En Smidig Coach kan støtte ledelsen i denne endringsreisen.  

En Smidig Coach kan hjelpe organisasjonen gjennom de kulturelle og strukturelle endringene som er nødvendige for å få til en god smidig transformasjon. En Smidig Coach vil hjelpe organisasjonen med å forstå dagens situasjon, utfordringer og behov, definere og prioritere tiltak som er nødvendige å jobbe med og kommunisere hva endringene betyr i praksis.

Videre vil en Smidig Coach støtte ledelsen og-/eller teamene i å eksperimentere med nye metoder og verktøy, samt å coache i arbeidet med kontinuerlig forbedring, redusert time-to-market, og økt kvalitet og verdiskaping

En Smidig Coach er tilstede for å skape et miljø for læring og innovasjon, sikre en smidig kultur gjennomsyret i hele organisasjonen, og dermed sørge for at de smidige verdiene og måten å tenke på blir en del av hverdagen og ryggraden til alle.

En Smidig Coach kan ha ulike roller tilpasset behovet i organisasjonen, personen kan være rådgiver, fasilitator, mentor, gjennomføre opplæring eller utføre profesjonell coaching 1:1. En coach kan også operere på ulike nivå i organisasjonen, det kan være en team coach, organisasjonscoach eller ledercoach.

Bouvet kan tilby flere dyktige konsulenter med Smidig Coach erfaring og sertifisering. De brenner for å hente ut mest mulig utbytte for organisasjoner, team og individer.

Kontaktpersoner

Stine Forland
Avdelingsleder
Jasmine Garry
Vikarierende avdelingsleder

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi jobber med