Anskaffelse - Bouvet Norge

Anskaffelse

Digitale løsninger kan effektivisere arbeidsprosesser og forbedre tjenestetilbud og innovasjon.

Å gjennomføre anskaffelser av digitale løsninger på en korrekt og kostnadseffektiv måte krever god oversikt over behov, muligheter, lover og regelverk, - og er i dag et konkurransefortrinn.

Vi i Bouvet har god/lang erfaring i å lede anskaffelsesprosjekter både i privat og offentlig sektor og vi bistår våre kunder med vellykkede anskaffelser og etablering av nye digitale løsninger. Vi bistår enten som anskaffelsesrådgivere for anskaffelsesprosessen eller som prosjektledere for anskaffelsen og etablering av løsningene hos kundene.

I anskaffelsesfasen utarbeides typisk businesscase, risikoanalyse og anskaffelsesstrategi med valg av avtale og konkurranseform. Konkurransegrunnlaget forberedes og de funksjonelle behovene og prosesser kartlegges og beskrives sammen med brukerne. Virksomhetens spesifikke krav til integrasjoner dokumenteres sammen med virksomhetens krav til sikkerhet og IKT. Konkurransen kunngjøres og leverandørene utarbeider sine tilbud, eventuelle forhandlinger gjennomføres og evaluering leder i de aller fleste tilfeller frem til en signert kontrakt.

Etableringsprosjektet organiseres som et mottaksprosjekt hvor valgt leverandør leverer løsningene og hvor virksomheten som mottaksorganisasjon forbereder innføring, gjennomfører nødvendig opplæring og endrer/implementerer aktuelle arbeidsprosesser hos kundens brukere.

Kontaktpersoner

Olav Haarr
Avdelingsleder
Fredrik Grindland
Per Ivar Nerseth
Enhetsleder

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi jobber med