Applikasjonsforvaltning - Bouvet Norge

Applikasjons­forvaltning

En god applikasjonsforvaltning gir trygghet for at løsninger fungerer som de skal, gir brukerne merverdi og får et langt livsløp. Vi hjelper deg med forvaltning som sikrer stabilitet og forutsigbarhet til riktig pris.

Våre forvaltningsoppdrag omfatter normalt følgende tjenester: Serviceledelse, brukerstøtte/servicedesk og beredskap samt feilretting, testing, videreutvikling og dokumentasjon av løsninger.

Vi baserer oss på et ITIL-rammeverk som er forsterket med egen metodikk. Rammeverket tilpasses våre kunders innarbeidede kvalitetsrutiner etter behov.

Som kunde får du full tilgang til saksbehandlingssystemet via en webløsning. Den inneholder blant annet funksjoner for innmelding av supportbehov, dialog med forvaltningsteam, nyheter og oversikt over ytelse i forhold til definerte målekriterier, for eksempel responstid. I tillegg gjennomføres kontinuerlige kvalitetsmålinger for å sikre at tjenestene du bruker holder avtalt servicenivå.

Kontaktpersoner

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi jobber med