Facebook Pixel

Digitaliserings­reisen

Gjennom vårt arbeid med selskap fra forskjellige bransjer har vi utviklet et rammeverk for digitalisering. Rammeverket gir et ende-til-ende-perspektiv på digitalisering av store og små selskap. 

Målene for digitalisering er ofte de samme. Ved bruk av ny teknologi vil selskapene bli mer effektive gjennom en forbedring av dagens forretningsmodeller. Selskapene blir ofte mer datadrevet, støttet av automatiserte prosesser, der det er mulig og hensiktsmessig.

46ae1d12-05c6-4d30-85d6-9c187e16f1d7

Våre kunder befinner seg i alle faser av denne reisen. De viktigste suksesskriteriene for en god digitaliseringsreise er evnen til å se en transformasjon i kortsiktig og langsiktig perspektiv, riktig valg av arkitektur og teknologi, på veien mot et digitalt økosystem.

Vi har breddekunnskapen som behøves for å implementere digitale økosystem for både stor og små selskap.

Ta kontakt for en uforpliktende prat for å få mer innsikt i hvordan vi jobber med  digitaliseringsreisen.  

Kontaktpersoner

Kjetil Molaug
Forretningsleder
Plattform, Innsikt og Analyse i Rogaland
Anethe Sandve
Enhetsleder

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi kan