Gevinst­planlegging og ­realisering

Hvert år investerer norske virksomheter mange titalls milliarder i IKT-prosjekter. Dessverre gir bare et fåtall av prosjektene forventet gevinst. Vi bistår virksomheter i alle bransjer og sektorer med gevinstrealisering.

I Bouvet har vi spisskompetanse innen gevinstplanlegging og -realisering. Vi bistår linjeledere og prosjektledere med å definere gevinster, utarbeide gevinstrealiseringsplaner og gjennomføre tiltak og aktiviteter som er med på å sikre at IT-løsninger får reell verdi. Ring oss for en uforpliktende samtale. 

Kontaktpersoner

Per Ivar Nerseth
Enhetsleder
Strategi, ledelse og kvalitet

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi jobber med