Informasjons­styring

God informasjonsstyring legger til rette for at rett person har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted, til riktig tid.

En virksomhet er avhengig av og informasjonsstyring og -flyt for å kunne operere effektivt, sikkert og i henhold lover og regelverk. Vi hjelper deg å avdekke behov og finne løsninger som håndterer informasjon på en måte som gir kontroll, bedre samhandling og økt effektivitet.Kontaktpersoner

bouvet_robert.baar_LThumb

Robert Bààr

Avdelingsleder, Trondheim

+47 900 12 484

Trondheim

Bjørn Kjetil Bjerklund Lie

Bjørn Kjetil Bjerklund Lie

+47 92600035

Vestfold

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi jobber med