Facebook Pixel

Innføring av IT-løsninger og digitale tjenester

Vellykket innføring av IT-løsninger og digitale tjenester vil gi en rekke positive gevinster for deg og kundene dine. Bouvet tilbyr erfarne rådgivere som bistår i planlegging og gjennomføring av innføringsløp, både i offentlig og privat sektor. 

Å planlegge, gjennomføre og følge opp et innføringsløp er en krevende og kompleks prosess. Den påvirker mennesker, arbeidsmåter og strukturer. En vellykket innføringsprosess vil likevel gi en rekke positive gevinster, blant annet økt produktivitet i virksomheten, økt verdiskapning, eksisterende tjenester vil bli bedre og i tillegg vil tjenester bli mer brukervennlige og effektive.   

For å sikre et vellykket innføringsløp er det viktig med en strukturert tilnærming og bruk av en bred verktøykasse bestående av aktiviteter som innføringsplan, interessentanalyse- og oppfølging, brukerinvolvering, informasjons- og kommunikasjonsarbeid, prosessutvikling, gevinstrealisering og tjenestereiser.  

Bouvet tilbyr denne kompetansen gjennom erfarne rådgivere som evner å ivareta de de menneskelige aspektene og behovene i et innføringsløp. 

Kontaktpersoner

Olav Haarr
Avdelingsleder
Bjørn Kjetil Bjerklund Lie
Anethe Sandve
Enhetsleder

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi jobber med