Facebook Pixel

IT styring

Dagens IT medarbeidere må snakke forretningens språk. Bedriftens verdi kan kun oppnås ved godt samspill mellom forretningen og IT. Forretningen forteller sine ønsker og behov og IT levere produkter og tjenester som best tilfredsstiller disse kravene.

Bouvet hjelper deg med å kartlegge eksisterende og fremtidige tjenester for å synligjøre IT leveransen med tilhørende kvalitet og kostnad. I denne fasen jobber vi tett sammen med forretningen, hører på teknologiske utfordringer og ønsker om ny eller forbedret funksjonalitet. For å kunne levere avtalt tjenestekvalitet og over tid redusere IT kostnadene benytter vi blant annet ITIL rammeverket for å etablere, forvalte og forbedre IT leveransen med tilhørende prosesser.

Kontaktpersoner

Bjørn Kjetil Bjerklund Lie
Per Ivar Nerseth
Enhetsleder

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi jobber med