Kontinuerlig forbedring - Bouvet Norge

Kontinuerlig forbedring

Kontinuerlig forbedring handler om å stadig effektivisere, rasjonalisere, fornye og forenkle. Vi hjelper deg å få det beste ut av prosessene i virksomheten.

Gjennom kontinuerlig forbedring kan vi optimalisere prosesser, sette en organisasjon i stand til å møte nye utfordringer, levere en tjeneste på en mer hensiktsmessig måte og gjør et produkt mer brukervennlig. Slik kan virksomheter, store eller små, offentlige eller private, jobbe smartere og blir mer produktive. Og på den måten får kunder og brukere bedre tjenester og produkter.

I Bouvet har vi bistått kunder med som vil bli bedre på kontinuerlig forbedring i mange år. Vi bidrar blant annet med å identifisere forbedringsområder, lage nå-situasjons-analyser og verdistrømkartlegginger, rotårsaksanalyser, prosesskartlegginger, benchmarking og ikke minst bistand til gjennomføring av forbedringsaktiviteter.

I tillegg til kompetente konsulenter, tilbyr vi opplæring innen fagområdet. Ta kontakt med [email protected] for mer informasjon. 

Kontaktpersoner

Bente Mortensen
Rådgiver
Per Ivar Nerseth
Enhetsleder

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi jobber med