Kravspesifikasjon - Bouvet Norge

Kravspesifikasjon

Når du skal anskaffe eller utvikle digitale løsninger, må du starte med å beskrive alle interessentenes behov og krav som grunnlag for en kravspesifikasjon.

Tilnærmingen til kravspesifisering må sees i sammenheng med behovet som skal dekkes samt anskaffelsesform og prosjekt-gjennomføringsmodell. 

Slik jobber vi

En grundig behovsanalyse er et viktig utgangspunkt. Bouvet benytter mange ulike metoder og verktøy i denne prosessen, f.eks

  • Lean
  • kundereisen og
  • tjenestedesign. 

Basert på behovsanalysen beskriver vi eksempelvis

  • målbilde
  • løsningskonsept
  • prosessene
  • informasjonselementer
  • funksjonelle krav og ikke-funksjonelle krav som ivaretar behovet til alle brukere, gevinsteiere og interessenter. De funksjonelle kravene beskrives i brukerhistorier, som løsningen kan testes mot. I tillegg avklarer vi krav til arkitektur og drift av løsningen.

En god kravspesifikasjon bidrar til at valgt løsning lever opp til interessentenes forventninger

Kontaktpersoner

Bente Mortensen
Rådgiver
Per Ivar Nerseth
Enhetsleder
Linda Solberg Brattli
Enhetsleder

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi jobber med