Lean

Har du et problem, men er usikker på løsningen? Kanskje bruker du mye tid på kravspesifikasjoner, rapporter og administrasjon når du heller vil drive med produktutvikling – som ofte ender opp med mye ny funksjonalitet som aldri blir tatt i bruk?

Lean er en tilnærming til produktutvikling og problemløsning. Metodikken eliminerer overhead og legger til rette for at du kan konsentrere deg om oppgaven du skal løse. Slik kan du fokusere systematisk på løsninger som gir økt verdi for forretningen, kunder eller sluttbrukere.

Bouvet har et sterkt fagmiljø innen Lean. Vi bruker metodikken som tilnærming til produktutvikling og problemløsning i en rekke oppdrag. Lean krever høy deltakelse og engasjement hos produkteieren, men gir til gjengjeld stor verdi og rask vei fra idé til produkt.