Prosessutvikling

Bouvet benytter en metodisk tilnærming for å evaluere eksisterende forretningsprosesser opp mot virksomhetens visjon og strategi, med mål om å forbedre organisasjonens ytelse. På veien foreslår vi gjerne etablert eller ny teknologi som verktøy for å optimalisere forretningsprosessene. 

Vårt rammeverk ser prosesser i sammenheng med strategi, organisasjon, mennesker og teknologi, og som en sentral del i alle våre forretningsutviklingsprosjekter. Arbeidsprosessene er helt sentralt for å få mennesker i en organisasjon til å forstå, håndtere, forbedre og levere best mulig produkter og tjenester til sine kunder. 

Utvikling og forbedring av arbeidsprosesser består bl.a. av; kartlegging, design, modellering og analyse. Dette gjennomføres gjennom fasilitering og prosessledelse i tett samarbeid med organisasjonen. Godt beskrevne og implementerte prosesser er et premiss for effektive, endringsdyktige, kundeorienterte virksomheter. Det vil sikre konsistente resultater i henhold til forventninger og krav, med forutsigbar kvalitet, tydelige roller og ansvar, og med økt mulighet for bedre økonomiske resultater. 

Bouvet har mange prosessarkitekter og rådgivere fordelt over alle våre regionskontorer som har lang erfaring med utvikling og forbedring av arbeidsprosesser, samt se dette i en helhet med strategi, organisasjon, mennesker og teknologi.   

Kontaktpersoner

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi jobber med