Utvikling og innovasjon i skyen


Bouvet er spesialister på å bygge skybaserte IT-løsninger og digitale tjenester som adresserer de mest utfordrende problemene våre kunder står overfor. Enten det er dataanalyseplattform som styrker industrielle aktørers mulighet til å operasjonalisere og skalere sine datamodeller, eller et IoT-system som forbedrer påliteligheten og innsikten i kollektivtrafikken.Sky-eksperter i Bouvet kan hjelpe deg med blant annet:


Sammen med deg vil vi jobbe for å akselerere din virksomhets digitale innovasjons- og utviklingsinitiativer. Så og si alle skyløsninger vi bygger krever en bred tilnærming for å adressere blant annet sikkerhet, utviklings- og arkitekturprinsipper, tilgangskontroller, roller, logging og overvåking. Vi ser derfor hele tiden på det store bildet.

Basert på erfaring fra tidligere sky-prosjekter har Bouvet utviklet konvensjoner og prinsipper for kode- og dataplattformer, IoT-løsninger, mobile applikasjoner, hendelsesbaserte og Cloud Native-applikasjoner.

Tilgang på Bouvet sin erfaring medfører redusert utviklingstid og økt forståelse, samtidig som det reduserer risiko, kompleksitet og forbedrer kvaliteten på dine sky-initiativ.

Cloud Native-utvikling
Vi hjelper deg med å bygge sky-løsninger som skalerer dynamisk for å møte virksomhetens nye og endrede forretningsbehov.
Applikasjonsmodernisering
Vi hjelper deg med å modernisere eksisterende applikasjoner og on-premise løsninger for skyen, slik at dere får utnyttet mulighetene for ubegrenset ytelse, skalerbarhet og sikkerhet.
Dataplattform
Ved bruk av skyteknologi kan du realisere en dataplattform som kan legge til rette for innsikt og analyse.
IoT-tjenester
Med fremveksten av smarte sensorer og tilkoblede enheter har tingenes-internett blitt "det neste store", og representerer et bredt spekter av teknologier som påvirker så og si alle bedrifter. Disse kan vi hjelpe deg med å ta i bruk.
Nye verktøy og teknologier
Ved å ta i bruk sky som plattform vil din virksomhet kontinuerlig få tilgang på nye teknologier og muligheter.
Moderne arkitekturprinsipper
Ved å ta i bruk dette, støtter dere opp under smidge arbeidsformer og kontinuerlige leveranser
Vi står klare til å hjelpe deg
Våre tverrfaglige team, som består av rådgivere, sky-arkitekter, sikkerhetseksperter og endringsledere, vil ta dere gjennom prosessen og sørge for at alle aspekter blir ivaretatt på en god måte.
Material property, Rectangle, Font

Skymigrering


Det er mange drivere for å flytte til skyen. Det kan for eksempel være et ønske om å få en datadrevet organisasjon, eller et generelt behov og ønske for bedre samhanding. Det kan også være et ønske om å komme raskere ut med nye løsninger, et behov for maskinkapasitet som skalerer eller økt sikkerhet. 

For å lykkes med sky-satsningen er det uansett viktig å identifisere hvilke gevinster dere ønsker å oppnå, og nedfelle dette i en strategi med klare forretningsmål.

Bouvet har et fagmiljø med omfattende kompetanse på de tre store skyleverandørene: AWS, Azure og Google Cloud, og kan rådgi rundt valg av plattform for å finne ut hva som best treffer deres behov og prioriteringer.

Vi har mye erfaring med utarbeidelse av skyarkitektur som støtter opp under ønsket måloppnåelse. Det må vurderes hva som bør flyttes til skyen, og på hvilken måte. Sikkerhet, ytelse og kostnadsvurderinger er viktige parametere i planlegging og gjennomføring.

I tillegg til teknisk implementering er det viktig å identifisere eventuelle behov for organisatoriske endringer.  Dette innebærer blant annet at det bør etableres styringsorganer for videre utvikling og drift i skyen. Overgangen til sky kan i noen tilfeller også innebære endrede forretningsmodeller som igjen kan påvirke organisasjonen.

Vi står klare til å hjelpe deg
Våre tverrfaglige team, som består av rådgivere, sky-arkitekter, sikkerhetseksperter og endringsledere, vil ta dere gjennom prosessen og sørge for at alle aspekter blir ivaretatt på en god måte.
Font

Skyforvaltning


Når løsningene og de digitale tjenestene dine kjører i skyen må disse – som ved tradisjonell drift – kontinuerlig overvåkes for å sikre tilgjengelighet, responstider og ikke minst at sikkerheten i løsningene til en hver tid er godt ivaretatt. I tillegg oppstår det noen nye oppgaver, som løpende monitorering av kostnader og identifisering av mulige kostnadsbesparende tiltak i bruken av skyplattformene.

Bouvet kan hjelpe dere gjennom å ta ansvar for drift, overvåkning og support av løsningene deres. Vi gir også løpende informasjon om status, avvik og forbedringspotensiale. Vi har etablerte og automatiserte overvåkningsrutiner for alle skyplattformer, slik at store deler av driften kan automatiseres. Dette sikrer at løsningene dine til enhver tid er stabile og har høy oppetid, samt at vi tar ansvar for følgende punkter:


På denne måten kan dere fokusere på utvikling og innovasjon som gir verdi for kundene, mens vi sørger for sikker og stabil drift av plattformen og dagens løsninger. Alternativt kan våre rådgivere og arkitekter bistå din organisasjon med å bygge egen kompetanse, prosedyrer og systemer for å kunne håndtere dette selv.


Vi står klare til å hjelpe deg
Våre tverrfaglige team, som består av rådgivere, sky-arkitekter, sikkerhetseksperter og endringsledere, vil ta dere gjennom prosessen og sørge for at alle aspekter blir ivaretatt på en god måte.
Triangle, Font

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi kan