Facebook Pixel

Samhandling

IT-løsninger gjør det mulig å samhandle på nye måter. Men ny teknologi krever nye arbeidsformer. Vi hjelper deg å ta i bruk og utnytte mulighetene som ligger i nye verktøy.

Fremtidens samhandlingsløsninger må utvilsomt være fleksible og mobile. De må dekke både strukturert og ustrukturert informasjon, samtidig som de må dekke både etablerte og formelle samarbeid, samt uformell samhandling (ad-hoc).

De siste årene har det blitt lansert en haug med nye samhandlingsprodukter, og mange har blitt kjent med blant annet Slack, Wunderlist, Trello og de sky-baserte samhandlingsporteføljene: G Suite og Office365. Vi hjelper deg å ta i bruk og utnytte mulighetene som ligger i nye verktøy.

Moderne samhandlingsløsninger åpner mange muligheter. Instant messaging (IM), samarbeid om dokumenter, publisering av artikler, diskusjonsfora og samarbeidsrom, rike personprofiler, søk, delte kalendere og tjenester for koordinering er bare noe av det som tilbys.

Samhandlingsløsninger som fungerer godt, er tilpasset virksomhetens behov. I tillegg er det avgjørende å etablere rutiner, avklare ansvar og organisere god opplæring av brukerne. Dessverre opplever mange virksomheter at de ikke greier å utnytte potensialet i nye verktøy. Bouvet tilbyr behovskartlegging, utrulling og opplæring på flere plattformer for samhandlingsløsninger, for eksempel SharePoint.

Kontaktpersoner

Noen av våre historier og prosjekter