Sikkerhet

Mangelfull IT-sikkerhet koster samfunnet store beløp og resulterer i tap av konkurranseevne, trygghet, omdømme og tillit for norske bedrifter og norsk offentlig sektor.

Bouvet leverer tjenester til samfunnsaktører med et ekstra behov for informasjonssikkerhet, for eksempel Forsvaret, Politiet, helsevesenet, banker og energibransjen. Men som stadig flere dessverre oppdager er enhver organisasjon et potensielt offer for IT-angrep, så sant man bruker IT-systemer.

Bouvet leverer en rekke tjenester knyttet til sikkerhet:

  • Sikkerhetsarkitektur
  • Utvikling av sikker programvare
  • Penetrasjonstesting
  • Risikovurderinger og risikostyring
  • Sikkerhetsrådgivning
  • Bevisstgjøring og opplæring

Vi har fageksperter med utdannelse og sertifiseringer innen en rekke fagområder knyttet til sikkerhet, fra sikker hardware til pedagogikk. Men våre sikkerhetseksperter jobber ikke bare med sikkerhet! I Bouvet ser vi sikkerhet som en selvsagt del av helheten, på linje med egenskaper som «kvalitet», eller «brukervennlighet». Alle våre løsninger og tjenester leveres derfor med rett sikkerhetsnivå.

For å ta penetrasjonstesting som eksempel: Penetrasjonstesting handler om å avdekke sårbarheter og feil som kan utnyttes av angripere. Disse feilene ligger i programkoden til - eller implementasjonen av - systemene. For å forstå hvor feilene ligger, og hvordan de best kan fikses, er det derfor vanligvis viktig at penetrasjonstesterne kan både programvareutvikling og arkitektur, fagområder som utvikler seg raskt og kontinuerlig. Våre penetrasjonstestere jobber derfor også som utviklere og arkitekter – for å beholde forståelsen av hvor og hvordan sårbarheter oppstår og hvordan de best kan repareres.

Kontaktpersoner

Joachim Holler Deisz
Avdelingsleder

Noen av våre historier og prosjekter