Facebook Pixel

Identitets- og tilgangsstyring

Hvor befinner dataene dine seg? Hvordan får du tilgang til dem? Hvordan gir du eksterne personer tilgang til data? Hvordan styres og sikres adgangen?

De færreste bedrifter og organisasjoner kan gi enkle svar på disse spørsmålene. Det er vanlig med en såkalt hybrid infrastruktur, der noen applikasjoner og data befinner seg i ulike skyer mens andre er hos partnere eller i egen infrastruktur. Og alt skal være tilgjengelig hvor som helst, og selvfølgelig fra mobile enheter – ofte brukernes egne.

Superorganisasjon

Den tradisjonelle bedriftsorganisasjonen er i mange tilfeller erstattet av en superorganisasjon, der det samarbeides på tvers av organisatoriske grenser. Det fører i stor grad til at tradisjonelle sikkerhetsbarrierer som brannmurer og administrerte / kontrollerte enheter ikke lenger holder vann.

Sterkt fagmiljø

Bouvet har et sterkt fagmiljø på sikkerhet og vi hjelper våre kunder gjennom hele prosessen fra en teknisk- og forretningsmessig kartleggingsprosess og videre gjennom anskaffelse og implementeringen av skreddersydde IAM-løsninger.

Noen av våre historier og prosjekter