Facebook Pixel

Systemutvikling

I Bouvet møter du et av Norges største og mest kompetente systemutviklingsmiljøer. Vi lager virksomhetskritiske kjerneløsninger for mange av Norges største virksomheter i privat og offentlig sektor

Vi er sterke på systemutvikling. I tillegg legger vi vekt på tverrfaglig samarbeid med de andre profesjonene vi har tilgang til på huset. Ved å kople inn virksomhetsarkitekter, konseptutviklere, interaksjonsdesignere og andre ved behov, kan vi skape enda bedre løsninger for våre kunder.

Vi arbeider ut fra et sterkt fokus på målbare suksesskriterier, enten vi innleder et prosjekt med behovsanalyse eller deltar i forvaltningen hos en kunde. Det skaper transparens rundt valg av løsninger og sørger for at vi aldri mister nytteverdien for kunden av syne.

Noen av våre historier og prosjekter