Application Performance Management - Bouvet Norge

Application Performance Management

Brukere stiller stadig høyere krav til tjenesters ytelse. Det forventes at tjenestene skal være tilgjengelige uavhengig av om en befinner seg hjemme, på kontoret eller på reise.

Samtidig er leveransekjedene i mange løsninger mer komplekse enn for få år siden. Infrastruktur kan ofte være fragmentert sammensatt av lokale, regionale og skyløsninger. 

Bouvet leverer Application Performance Management, et verktøy for planlegging, implementering og administrasjon av tjenester. Gjennom oversikt på total- og detaljnivå får virksomheten muligheten til å tilrettelegge for bedre brukeropplevelse ved hjelp av ny funksjonalitet som møter brukernes behov.

Kontaktpersoner

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi jobber med